اهنگ

اهنگ

علیرضا رفیعی

لیست آهنگ ها

یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای خفته... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری رفت و همت خواست که... گوش کنید
خسرو شکیبایی
غافلی را شنیدم که خانه ی رعیب خراب کردی تا خزانه ی سلطان آباد کند... گوش کنید
خسرو شکیبایی
کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند... گوش کنید
خسرو شکیبایی
صاحب دلی را گفتند: بدین خوبی که خورشید است، نشنیده ایم که... گوش کنید
خسرو شکیبایی
بازرگانی را شنیدم که صدوپنجاه شتر بار داشت و چهل بنده ی خدمتکار... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یکی از صاحب دلان زورآزمایی را دید که به هم برآمده و کف بر دماغ انداخته... گوش کنید
خسرو شکیبایی
ظالمی را حکایت کنند که هیزم رنجوران خریدی به حیف و به توانگران دادی گران... گوش کنید
خسرو شکیبایی
مستجاب الدعوه ای در بغداد پدید آمد... گوش کنید
خسرو شکیبایی
موسی علیه السلام فقیری را دید از برهنگی به ریگ اندر شده... گوش کنید
خسرو شکیبایی
با جمعی از دانشمندان در مسجد جامع دمشق بحث همی کردیم که... گوش کنید
خسرو شکیبایی
پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست... گوش کنید
خسرو شکیبایی