یادگاری های مرتضی احمدی

یادگاری های مرتضی احمدی

نواک

لیست آهنگ ها

آی کَم مَک گوش کنید
مرتضی احمدی
توپخونه گوش کنید
مرتضی احمدی
محصولِ شهر اصفهان گوش کنید
مرتضی احمدی
زن میگیرم گوش کنید
مرتضی احمدی
درباره این اثر گوش کنید
مرتضی احمدی
دل بده گوش کنید
مرتضی احمدی
دلبرِ من گوش کنید
مرتضی احمدی
لب غنچه گوش کنید
مرتضی احمدی
کلنگ گوش کنید
مرتضی احمدی
عروسی گوش کنید
مرتضی احمدی
گندم کی میخوره گوش کنید
مرتضی احمدی
گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم گوش کنید
مرتضی احمدی
حمومی گوش کنید
مرتضی احمدی
صبح ها که از خواب پا می شم گوش کنید
مرتضی احمدی
دلگیر نمیشم گوش کنید
مرتضی احمدی
عُذرا خانوم گوش کنید
مرتضی احمدی
هَوو گوش کنید
مرتضی احمدی
شمس العماره گوش کنید
مرتضی احمدی
شاطر علی ممد گوش کنید
مرتضی احمدی
از هند اومدم گوش کنید
مرتضی احمدی
حریرُم گوش کنید
مرتضی احمدی
دم گاراژ بودم گوش کنید
مرتضی احمدی
شاه کج کلاه گوش کنید
مرتضی احمدی
آید بُرون گوش کنید
مرتضی احمدی
میمیرم و مردم گوش کنید
مرتضی احمدی
سَرِ شب گوش کنید
مرتضی احمدی