یاسر ابراهیمی

یاسر ابراهیمی

لیست آهنگ ها

خبر ورین ایل لره گوش کنید
یاسر ابراهیمی
ای عاشیق گوش کنید
یاسر ابراهیمی
بو ایریلیق ندن اولدی گوش کنید
یاسر ابراهیمی
بری گل گوش کنید
یاسر ابراهیمی
سیزه سلام گوش کنید
یاسر ابراهیمی
گوزل یاریم گوش کنید
یاسر ابراهیمی
گل گل قاراگو گوش کنید
یاسر ابراهیمی
ساقی نامه گوش کنید
یاسر ابراهیمی
هجران آتشی گوش کنید
یاسر ابراهیمی