سامان خسروی

سامان خسروی

لیست آهنگ ها

همزاد گوش کنید
سامان خسروی
حیف من گوش کنید
سامان خسروی
بغض گوش کنید
سامان خسروی
چطوری دلت میاد گوش کنید
سامان خسروی
چشم انتظاری گوش کنید
سامان خسروی
برف گوش کنید
سامان خسروی
چرا رفتی گوش کنید
سامان خسروی
راز گوش کنید
سامان خسروی
تنهایی گوش کنید
سامان خسروی