رسول نجفیان

رسول نجفیان

لیست آهنگ ها

حسین به کربلا سفر میکند واویلا گوش کنید
رسول نجفیان
هوای وصال گوش کنید
رسول نجفیان
رضا سورتیجی
چه با مهمان کربلا کردند گوش کنید
رسول نجفیان
بر نیزه ها شد سر شهیدان گوش کنید
رسول نجفیان
کو شهیدم کفنت، یوسفم پیرهنت گوش کنید
رسول نجفیان
باز هم ذوالجناح می آید گوش کنید
رسول نجفیان
کاروان بی ساریان (سوگ ایل) گوش کنید
رسول نجفیان