پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

لیست آهنگ ها

من طهرانمو میخوام گوش کنید
پرویز پرستویی
نوایی گوش کنید
مرتضی یگانه راد
مجید یگانه راد
پرویز پرستویی
غلامعلی پورعطایی
تربت گوش کنید
مرتضی یگانه راد
مجید یگانه راد
پرویز پرستویی
غلامعلی پورعطایی
از من چرا رنجیده ای (ماه عالم سوز) گوش کنید
مرتضی یگانه راد
مجید یگانه راد
پرویز پرستویی
غلامعلی پورعطایی
قریه گوش کنید
مرتضی یگانه راد
مجید یگانه راد
پرویز پرستویی
غلامعلی پورعطایی
سروی گوش کنید
مرتضی یگانه راد
مجید یگانه راد
پرویز پرستویی
غلامعلی پورعطایی