منصور نریمان

منصور نریمان

لیست آهنگ ها

درآمد (آواز دشتی) گوش کنید
منصور نریمان
چهار مضراب 1 (آواز دشتی) گوش کنید
منصور نریمان
غم انگیز (آواز دشتی) گوش کنید
منصور نریمان
عشاق (آواز دشتی) گوش کنید
منصور نریمان
چهار مضراب 2 (آواز دشتی) گوش کنید
منصور نریمان
درآمد (آواز ابوعطا) گوش کنید
منصور نریمان
پیش درآمد (آواز ابوعطا) گوش کنید
منصور نریمان
چهار مضراب (آواز ابوعطا) گوش کنید
منصور نریمان
یتیمک (آواز ابوعطا) گوش کنید
منصور نریمان
رام کلی (آواز ابوعطا) گوش کنید
منصور نریمان