مجید تکلو

مجید تکلو

لیست آهنگ ها

عروس گوش کنید
مجید تکلو
دل ای وای گوش کنید
مجید تکلو
بانوی شهر گوش کنید
مجید تکلو
قصه گوی عشق گوش کنید
مجید تکلو
میکس گوش کنید
مجید تکلو
دروغ گوش کنید
مجید تکلو
زیر باران گوش کنید
مجید تکلو
سرزمین یخ زده گوش کنید
مجید تکلو
عروس (بی کلام) گوش کنید
مجید تکلو
پرواز گوش کنید
مجید تکلو