مجید الماسی

مجید الماسی

لیست آهنگ ها

تبانی گوش کنید
مجید الماسی
دلتنگتم گوش کنید
مجید الماسی
چند ثانیه گوش کنید
مجید الماسی
بزار برم گوش کنید
مجید الماسی
سکوت گوش کنید
مجید الماسی
مهدی پوران
همه چی تموم شد گوش کنید
مجید الماسی
حق داری گوش کنید
مجید الماسی
فایده نداره گوش کنید
مجید الماسی
آروم آروم ریمیکس گوش کنید
مجید الماسی
میخوامت گوش کنید
مجید الماسی