ژاله صادقیان

ژاله صادقیان

لیست آهنگ ها

آسمونی گوش کنید
ژاله صادقیان
فانوس گوش کنید
ژاله صادقیان
مقدمه گوش کنید
ژاله صادقیان
عطر بهشت گوش کنید
ژاله صادقیان
مادر 1 گوش کنید
ژاله صادقیان
مادر 2 گوش کنید
ژاله صادقیان
مادر 3 گوش کنید
ژاله صادقیان
حوای بهشتی گوش کنید
ژاله صادقیان
تصنیف نافله ی خون گوش کنید
حنیف شهمیرزادی
محمدمهدی ناطق
ژاله صادقیان
دکلمه ی غزل نافله ی خون - قطعه وصال گوش کنید
حنیف شهمیرزادی
محمدمهدی ناطق
ژاله صادقیان