فرزاد میلانی

فرزاد میلانی

لیست آهنگ ها

اصفهان گوش کنید
فرزاد میلانی
لاچین (فولکلور ترکی) گوش کنید
فرزاد میلانی
اصرار و انکار گوش کنید
فرزاد میلانی
زپیور (فولکلور ارمنی) گوش کنید
فرزاد میلانی
سوگنامه گوش کنید
فرزاد میلانی
وهم گوش کنید
فرزاد میلانی
آواز ماهور گوش کنید
فرزاد میلانی
صبا گوش کنید
فرزاد میلانی
شور شرقی گوش کنید
فرزاد میلانی
گریه ی ابرها گوش کنید
فرزاد میلانی