فرزاد فرومند

فرزاد فرومند

لیست آهنگ ها

ناردون گوش کنید
فرزاد فرومند
یه چیزی بگو گوش کنید
فرزاد فرومند
از تو انتظار نداشتم گوش کنید
فرزاد فرومند
دروغ محض گوش کنید
فرزاد فرومند
تو که همصدا نبودی گوش کنید
فرزاد فرومند
چشمای سیاهت گوش کنید
فرزاد فرومند
میکس گوش کنید
فرزاد فرومند
غریبگی چشمات گوش کنید
فرزاد فرومند
این کیه گوش کنید
فرزاد فرومند
یادت نره گوش کنید
فرزاد فرومند