فرشید نیک

فرشید نیک

لیست آهنگ ها

فاجعه بود گوش کنید
فرشید نیک
یه روز گوش کنید
فرشید نیک
انتظار گوش کنید
فرشید نیک
به من نگاه کن گوش کنید
فرشید نیک
دل ساده گوش کنید
فرشید نیک
دیگه دیره گوش کنید
فرشید نیک
دریا گوش کنید
فرشید نیک
حرفای نگفتنی گوش کنید
فرشید نیک
آسمونی گوش کنید
فرشید نیک
قبیله گوش کنید
فرشید نیک