فرشاد جمالی

فرشاد  جمالی

لیست آهنگ ها

می زنم حلقه در هر خانه ای گوش کنید
فرشاد جمالی
فردین خلعتبری
در شرابم چیز دیگر ریختی در ریختی گوش کنید
فرشاد جمالی
فردین خلعتبری
ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم گوش کنید
فرشاد جمالی
فردین خلعتبری
بر گذری درنگری جز دل خوبان نبری گوش کنید
فرشاد جمالی
فردین خلعتبری
ساقی گوش کنید
تهمورس پورناظری
فرشاد جمالی
بیا بیا که شدم در غم تو سودائی گوش کنید
فرشاد جمالی
فردین خلعتبری
گر در آب و گر در آتش می روی گوش کنید
فرشاد جمالی
فردین خلعتبری
از قصه حال ما نپرسی گوش کنید
فرشاد جمالی
فردین خلعتبری
به جان جمله مستان که مستم گوش کنید
فرشاد جمالی
فردین خلعتبری
امید گوش کنید
تهمورس پورناظری
فرشاد جمالی