فرید فرخ پور

فرید فرخ پور

لیست آهنگ ها

از دست میرم گوش کنید
فرید فرخ پور
پیانو گوش کنید
فرید فرخ پور
شب رویایی گوش کنید
فرید فرخ پور
حرفی ندارم گوش کنید
فرید فرخ پور
آرامش گوش کنید
فرید فرخ پور
چشم به راه گوش کنید
فرید فرخ پور
تابوت گوش کنید
فرید فرخ پور
تمرکز گوش کنید
فرید فرخ پور
تقدیر گوش کنید
فرید فرخ پور
تلافی گوش کنید
فرید فرخ پور