فابیو سپروتزولا

فابیو سپروتزولا

لیست آهنگ ها

Fantaisie P.A. Genin, Fantaisie Sur Rigoletto Opera De G. Verdi گوش کنید
رومانو پوچی
فابیو سپروتزولا
G. Donizetti, Romana Dall Opera Lelisir Damor گوش کنید
رومانو پوچی
فابیو سپروتزولا
P.A Genin, Vivazioni Su ll Carnevale Di Venezia گوش کنید
رومانو پوچی
فابیو سپروتزولا
G.Verdi, Sute Dall Opera La Traviata گوش کنید
رومانو پوچی
فابیو سپروتزولا
G.Donizetti گوش کنید
رومانو پوچی
فابیو سپروتزولا
F.Borne, Fantaise Brillantee Sur Carmen گوش کنید
رومانو پوچی
فابیو سپروتزولا