داوود ناقور

داوود ناقور

لیست آهنگ ها

بوی پدر گوش کنید
داوود ناقور
دارم آروم میشم با تو گوش کنید
داوود ناقور
از تو مگه میشه گذشت گوش کنید
داوود ناقور
دوست دارم گوش کنید
داوود ناقور
استثنایی گوش کنید
داوود ناقور
کسی دیگه نمیاد گوش کنید
داوود ناقور
این حبی گوش کنید
داوود ناقور
یا علی گوش کنید
داوود ناقور
گلایه گوش کنید
داوود ناقور
انرژی مثبت گوش کنید
داوود ناقور