دانیال احمدی

دانیال احمدی

لیست آهنگ ها

غیر عادی گوش کنید
دانیال احمدی
وقتی عکستو می بینم گوش کنید
دانیال احمدی
پروانه گوش کنید
دانیال احمدی
بیخودی گریه ام می گیره گوش کنید
دانیال احمدی
داره ازت خوشم میاد گوش کنید
دانیال احمدی
من از خودم نمی گذرم گوش کنید
دانیال احمدی
جرات نمی کنی بگی گوش کنید
دانیال احمدی
از تو خجالت می کشم گوش کنید
دانیال احمدی
دو بال پرواز من گوش کنید
دانیال احمدی
دل تو دریا بود گوش کنید
دانیال احمدی