دانیال

دانیال

لیست آهنگ ها

دختر مشرقی گوش کنید
دانیال
سوگلی گوش کنید
دانیال
من دوست دارم گوش کنید
دانیال
فردا فردا می کنی گوش کنید
دانیال
انتظار گوش کنید
دانیال
ای یارم گوش کنید
دانیال
شوق پرواز گوش کنید
دانیال
با من بمون گوش کنید
دانیال
بی کلام سوگلی گوش کنید
دانیال
بی کلام ای یارم گوش کنید
دانیال