امیر تاجیک

امیر تاجیک

لیست آهنگ ها

زیر آسمون شهر گوش کنید
امیر تاجیک
در سوگ حبیب گوش کنید
امیر تاجیک
سیب ممنوع گوش کنید
امیر تاجیک
بارون گوش کنید
امیر تاجیک
امید تاجیک
منم گوش کنید
امیر تاجیک
دلم از راه پره گوش کنید
امیر تاجیک
تو هم تایید کن گوش کنید
امیر تاجیک
امید تاجیک
حالا خورشید گوش کنید
امیر تاجیک
قولای تو ریسکن گوش کنید
امیر تاجیک
دنیای دیگه گوش کنید
امیر تاجیک