امیر رها

امیر رها

لیست آهنگ ها

گردشگر گوش کنید
امیر رها
گریه گوش کنید
امیر رها
اگه تو باشی گوش کنید
امیر رها
دلمو برده گوش کنید
امیر رها
نرو گوش کنید
امیر رها
تو رو میخوام گوش کنید
امیر رها
تموم شد گوش کنید
امیر رها
بس کن دلا گوش کنید
امیر رها