امیر دری

امیر دری

لیست آهنگ ها

پشیمونم گوش کنید
امیر دری
سفر گوش کنید
امیر دری
جدایی گوش کنید
امیر دری
من و تو گوش کنید
امیر دری
شهر اطلسی گوش کنید
امیر دری
خیالاتی گوش کنید
امیر دری
دلنبند گوش کنید
امیر دری
خواب گوش کنید
امیر دری
حسادت گوش کنید
امیر دری