علی مومنیان

علی مومنیان

لیست آهنگ ها

تکنوازی سه تار (بداهه) گوش کنید
علی مومنیان
گل مو (بر اساس موسیقی خراسانی اثر مرحوم اسماعیل ستارزاده) گوش کنید
علی مومنیان
دلتنگ گوش کنید
علی مومنیان
قناری گوش کنید
علی مومنیان
ساز و آواز گوش کنید
علی مومنیان
سپاس (به یاد استاد علی تجویدی) گوش کنید
علی مومنیان
تکنوازی دو تار (بداهه) گوش کنید
علی مومنیان
ساز و آواز گوش کنید
علی مومنیان
شبانه گوش کنید
علی مومنیان
انتظار گوش کنید
علی مومنیان