علی خزایی

علی خزایی

لیست آهنگ ها

میمیرم برات گوش کنید
علی خزایی
بارون گوش کنید
علی خزایی
هم اتاقی گوش کنید
علی خزایی
یکی بود یکی نبود گوش کنید
علی خزایی
حرفامو بشنو گوش کنید
علی خزایی
آهای تو گوش کنید
علی خزایی
بی تو... گوش کنید
علی خزایی
فرصت نشد گوش کنید
علی خزایی
نه این تو نیستی گوش کنید
علی خزایی
خاطره گوش کنید
علی خزایی