علی بدخشان

علی بدخشان

لیست آهنگ ها

یارم بمونی گوش کنید
علی بدخشان
حالم بهاره گوش کنید
علی بدخشان
بی کلام 2 گوش کنید
علی بدخشان
واسونک گوش کنید
علی بدخشان
سابوناتی گوش کنید
علی بدخشان
بی کلام 1 گوش کنید
علی بدخشان
ای یار گوش کنید
علی بدخشان
بی کلام 3 گوش کنید
علی بدخشان
شو ببار گوش کنید
علی بدخشان
صبری ندارم گوش کنید
علی بدخشان