یاد من باش

یاد من باش

فرزین (فرزین جلالیان)

لیست آهنگ ها

هنوزم سردمه گوش کنید
فرزین (فرزین جلالیان)
یاد من باش گوش کنید
فرزین (فرزین جلالیان)
زنده باد عشق گوش کنید
فرزین (فرزین جلالیان)
با من بمون با من بخند گوش کنید
فرزین (فرزین جلالیان)
همه چیز تقصیر من بود گوش کنید
فرزین (فرزین جلالیان)
برو راحتم بذار گوش کنید
فرزین (فرزین جلالیان)
امام رضا گوش کنید
فرزین (فرزین جلالیان)
مادر گوش کنید
فرزین (فرزین جلالیان)