ردیف دوره عالی3علی اکبر شهنازی

ردیف دوره عالی3علی اکبر شهنازی

توسط رحیمی
0 دنبال کننده59 آهنگ (01:08:19)
#عنوان
5
00:30
7
00:26
8
00:40
12
چهارمضراب و ادامهی دلکش - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب و ادامهی دلکش
01:07
13
چهارمضراب و گوشهی ابوعطا - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب و گوشهی ابوعطا
02:15
14
گوشهی افشاری و چهارمضراب افشاری - علی اکبر شهنازی
گوشهی افشاری و چهارمضراب افشاری
01:17
15
01:37
20
04:33
21
مقدمه و درآمد ماهور - علی اکبر شهنازی
مقدمه و درآمد ماهور
01:30
27
01:06
29
چهارمضراب و ادامهی دلکش - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب و ادامهی دلکش
01:20
31
نیریز، چهارمضراب و فرود - علی اکبر شهنازی
نیریز، چهارمضراب و فرود
01:24
33
00:36
36
00:26
38
01:00
43
06:02
46
01:32
47
کرشمه و ادامهی آواز - علی اکبر شهنازی
کرشمه و ادامهی آواز
01:27
50
چهارمضراب چکاوک و ادامهی چکاوک - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب چکاوک و ادامهی چکاوک
01:41
52
چهارمضراب بیداد و ادامهی بیداد - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب بیداد و ادامهی بیداد
02:27
54
چهارمضراب راجه و فرود - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب راجه و فرود
01:17
56
دوضربی منصوری و ادامهی منصوری - علی اکبر شهنازی
دوضربی منصوری و ادامهی منصوری
00:57
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام