ردیف دوره عالی1 علی اکبر شهنازی

ردیف دوره عالی1 علی اکبر شهنازی

توسط رحیمی
0 دنبال کننده53 آهنگ (01:12:50)
#عنوان
8
گوشه ی ترک، چهارمضراب و فرود - علی اکبر شهنازی
گوشه ی ترک، چهارمضراب و فرود
00:57
10
شور پایین دسته، عزّال، کرشمه - علی اکبر شهنازی
شور پایین دسته، عزّال، کرشمه
00:37
11
00:43
12
کرشمه، هشتری و فرود - علی اکبر شهنازی
کرشمه، هشتری و فرود
00:58
13
01:15
15
قرچه، چهارمضراب و فرود - علی اکبر شهنازی
قرچه، چهارمضراب و فرود
00:48
18
03:35
25
03:05
27
01:43
36
چهارمضراب عشاق، عشاق و فرود - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب عشاق، عشاق و فرود
01:20
37
چهارمضراب ترک و گوشه های ترک - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب ترک و گوشه های ترک
01:29
40
05:58
50
گوشه های افشاری، چهارمضراب و ادامه ی افشاری - علی اکبر شهنازی
گوشه های افشاری، چهارمضراب و ادامه ی افشاری
01:41
52
عشاق و فرود به اصفهان - علی اکبر شهنازی
عشاق و فرود به اصفهان
00:42
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام