م

م

0 دنبال کننده45 آهنگ (05:50:21)
#عنوان
1
06:07
2
04:05
3
05:34
4
04:54
5
05:06
6
03:42
7
05:33
8
05:45
9
04:01
10
04:10
11
04:32
12
04:14
13
04:39
14
02:54
15
08:01
16
04:52
17
04:16
18
به غیر عشق حسین هر کسی اسیر شود - استاد حاج سلیم موذن زاده
به غیر عشق حسین هر کسی اسیر شود
07:21
19
فاتح شهر شامی دور زینب - استاد حاج سلیم موذن زاده
فاتح شهر شامی دور زینب
10:04
20
قبروه زوار بی یار و هوادار - استاد حاج سلیم موذن زاده
قبروه زوار بی یار و هوادار
07:10
21
از جوانی به پیری رسیدم - استاد حاج سلیم موذن زاده
از جوانی به پیری رسیدم
07:46
22
گفت با لشکر کفار حسین بن علی - استاد حاج سلیم موذن زاده
گفت با لشکر کفار حسین بن علی
07:19
23
قویون اورک یولون انوار حقده باز الییم - استاد حاج سلیم موذن زاده
قویون اورک یولون انوار حقده باز الییم
08:37
24
کیم ویردی یارا قلبوه پیکان آنام اوغلی - استاد حاج سلیم موذن زاده
کیم ویردی یارا قلبوه پیکان آنام اوغلی
12:57
25
دولدوروب جهانی واحسین صداسی - استاد حاج سلیم موذن زاده
دولدوروب جهانی واحسین صداسی
11:51
26
الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم - استاد حاج سلیم موذن زاده
الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم
05:31
27
21:54
28
ددیم یات خسته دور جانون - استاد حاج سلیم موذن زاده
ددیم یات خسته دور جانون
05:21
31
به غیر عشق حسین هر کسی اسیر شود - استاد حاج سلیم موذن زاده
به غیر عشق حسین هر کسی اسیر شود
07:21
32
فاتح شهر شامی دور زینب - استاد حاج سلیم موذن زاده
فاتح شهر شامی دور زینب
10:04
33
قبروه زوار بی یار و هوادار - استاد حاج سلیم موذن زاده
قبروه زوار بی یار و هوادار
07:10
34
از جوانی به پیری رسیدم - استاد حاج سلیم موذن زاده
از جوانی به پیری رسیدم
07:46
35
گفت با لشکر کفار حسین بن علی - استاد حاج سلیم موذن زاده
گفت با لشکر کفار حسین بن علی
07:19
36
قویون اورک یولون انوار حقده باز الییم - استاد حاج سلیم موذن زاده
قویون اورک یولون انوار حقده باز الییم
08:37
37
کیم ویردی یارا قلبوه پیکان آنام اوغلی - استاد حاج سلیم موذن زاده
کیم ویردی یارا قلبوه پیکان آنام اوغلی
12:57
38
دولدوروب جهانی واحسین صداسی - استاد حاج سلیم موذن زاده
دولدوروب جهانی واحسین صداسی
11:51
39
الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم - استاد حاج سلیم موذن زاده
الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم
05:31
40
21:54
41
ددیم یات خسته دور جانون - استاد حاج سلیم موذن زاده
ددیم یات خسته دور جانون
05:21
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام