ل ویولن

ل ویولن

توسط zahra
0 دنبال کننده53 آهنگ (44:58)
#عنوان
2
تمرین فواصل چهارم تمرین 57 - بردیا کیارس
تمرین فواصل چهارم تمرین 57
01:25
9
01:07
10
طرح ملودیک 3 برای تمرین هنرجو با همراهی معلم - بردیا کیارس
طرح ملودیک 3 برای تمرین هنرجو با همراهی معلم
01:08
11
01:01
12
عید پروانسی برای تمرین هنرجو با همراهی معلم - بردیا کیارس
عید پروانسی برای تمرین هنرجو با همراهی معلم
01:02
13
01:13
14
طرح ملودیک 4 برای تمرین هنرجو با همراهی معلم - بردیا کیارس
طرح ملودیک 4 برای تمرین هنرجو با همراهی معلم
01:14
16
سرود برای تمرین هنرجو با همراهی معلم - بردیا کیارس
سرود برای تمرین هنرجو با همراهی معلم
00:52
26
01:17
27
طرح ملودیک 5 برای تمرین هنرجو با همراهی معلم - بردیا کیارس
طرح ملودیک 5 برای تمرین هنرجو با همراهی معلم
01:19
28
دونوازی کوچک هنرجو و معلم - بردیا کیارس
دونوازی کوچک هنرجو و معلم
01:07
29
دونوازی کوچک برای تمرین هنرجو با همراهی معلم - بردیا کیارس
دونوازی کوچک برای تمرین هنرجو با همراهی معلم
01:09
39
00:41
40
خبرهای خوش برای تمرین هنرجو با همراهی معلم - بردیا کیارس
خبرهای خوش برای تمرین هنرجو با همراهی معلم
00:44
46
بازگشت به میهن هنرجو و معلم - بردیا کیارس
بازگشت به میهن هنرجو و معلم
01:01
47
بازگشت به میهن برای تمرین هنرجو با همراهی معلم - بردیا کیارس
بازگشت به میهن برای تمرین هنرجو با همراهی معلم
01:02
49
00:59
50
طرح ملودیک 6 برای تمرین هنرجو با همراهی معلم - بردیا کیارس
طرح ملودیک 6 برای تمرین هنرجو با همراهی معلم
01:01
52
00:56
53
سرود کوتاه برای تمرین هنرجو با همراهی معلم - بردیا کیارس
سرود کوتاه برای تمرین هنرجو با همراهی معلم
00:54
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام