سنتی

سنتی

توسط حیدر
0 دنبال کننده33 آهنگ (03:17:40)
#عنوان
13
03:34
16
ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی) - محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی)
11:15
18
ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه) - محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه)
07:41
19
ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب) - محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب)
06:26
20
ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا) - محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا)
03:14
21
05:52
23
آواز بر قطعه دیدار - محمدرضا شجریان
آواز بر قطعه دیدار
08:54
25
ادامه قطعه پنج ضربی - محمدرضا شجریان
ادامه قطعه پنج ضربی
03:35
27
تصنیف شور
تصنیف شور "در فراق"
11:42
28
07:21
29
چهارمضراب افشاری
چهارمضراب افشاری "رقص پروانه"
05:17
30
07:03
31
تصنیف افشاری
تصنیف افشاری "ساقیا"
09:24
32
04:53
33
تصنیف افشاری باده عشق - محمدرضا شجریان
تصنیف افشاری باده عشق
09:13
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام