کلام

کلام

توسط فریدون
0 دنبال کننده145 آهنگ (07:22:23)
#عنوان
5
02:18
10
رژیان دالاهو (نقل اول) - فرید الهامی
رژیان دالاهو (نقل اول)
04:53
11
02:32
15
01:49
16
01:25
17
03:34
18
02:21
23
02:45
25
02:42
33
03:39
35
02:55
39
01:46
40
هی داود حق گیان داود (نقل اول) - فرید الهامی
هی داود حق گیان داود (نقل اول)
02:32
47
وه قروانت بام شای هورامانی - فرید الهامی
وه قروانت بام شای هورامانی
03:11
49
یا سلطان سحاک ارنلر شاهی - فرید الهامی
یا سلطان سحاک ارنلر شاهی
01:58
51
04:12
53
03:11
55
02:58
61
02:37
62
01:15
64
03:56
70
02:49
72
یاران مزگانی حیدرم میو - فرید الهامی
یاران مزگانی حیدرم میو
02:32
73
03:48
74
03:21
76
جم نیان دوسان آو یانه (نقل اول) - فرید الهامی
جم نیان دوسان آو یانه (نقل اول)
02:56
77
01:42
79
03:31
81
هی داود حق گیان داود (نقل دوم) - فرید الهامی
هی داود حق گیان داود (نقل دوم)
02:07
84
02:20
85
علی علی هو هو مولام علی بو هو (نقل اول) - فرید الهامی
علی علی هو هو مولام علی بو هو (نقل اول)
03:23
88
02:49
90
هو هو مولام حق حق اسحاق - فرید الهامی
هو هو مولام حق حق اسحاق
02:28
92
یاردیده کانی حقیقت دینه - فرید الهامی
یاردیده کانی حقیقت دینه
02:28
93
بالوشان کن سلطان آما (نقل دوم) - فرید الهامی
بالوشان کن سلطان آما (نقل دوم)
01:32
95
جم وچلتنه داود (نقل اول) - فرید الهامی
جم وچلتنه داود (نقل اول)
03:23
96
جم وچلتنه داود (نقل دوم) - فرید الهامی
جم وچلتنه داود (نقل دوم)
02:20
98
عالی قلندر شهید راگه ی یار - فرید الهامی
عالی قلندر شهید راگه ی یار
02:44
101
جم نیان دوسان آو یانه (نقل دوم) - فرید الهامی
جم نیان دوسان آو یانه (نقل دوم)
03:21
107
03:15
108
02:26
109
جم نیان دوسان آویانه (نقل سوم) - فرید الهامی
جم نیان دوسان آویانه (نقل سوم)
02:24
111
چلتن چلانه (عازیز یار) - فرید الهامی
چلتن چلانه (عازیز یار)
03:11
114
01:33
115
علی علی هو مولام علی هو (نقل دوم) - فرید الهامی
علی علی هو مولام علی هو (نقل دوم)
03:08
116
شاه خوشینی (نقل چهارم) - فرید الهامی
شاه خوشینی (نقل چهارم)
01:45
117
02:18
118
یاردیده کانی بنیامین پیرن - فرید الهامی
یاردیده کانی بنیامین پیرن
03:00
119
رژیان دالاهو (نقل سوم) - فرید الهامی
رژیان دالاهو (نقل سوم)
04:01
122
وقروانت بام شادی یادگاری - فرید الهامی
وقروانت بام شادی یادگاری
02:42
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام