ردیف آقاحسینقلی (فخام الدوله بهزادی)

ردیف آقاحسینقلی (فخام الدوله بهزادی)

توسط عرفان زارعی
0 دنبال کننده68 آهنگ (01:51:25)
#عنوان
1
00:48
3
آواز حجاز (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
آواز حجاز (آواز حجاز و دستان عرب)
04:02
4
مثنوی حجاز (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
مثنوی حجاز (آواز حجاز و دستان عرب)
00:57
5
دستان عرب (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
دستان عرب (آواز حجاز و دستان عرب)
05:10
7
01:46
8
تصنیف دل هوس سبزه و صحرا ندارد (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
تصنیف دل هوس سبزه و صحرا ندارد (آواز حجاز و دستان عرب)
01:38
9
اجرای چند گوشه بدون ذکر نام (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
اجرای چند گوشه بدون ذکر نام (آواز حجاز و دستان عرب)
05:10
10
گوشه ی نهیب (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
گوشه ی نهیب (آواز حجاز و دستان عرب)
01:46
11
01:07
12
00:51
14
00:24
15
اجرای چند گوشه ی بدون ذکر نام (دستگاه ماهور) - فخام الدوله بهزادی
اجرای چند گوشه ی بدون ذکر نام (دستگاه ماهور)
06:40
26
00:59
35
01:08
36
صحبت فخام الدوله (دستگاه چهارگاه) - فخام الدوله بهزادی
صحبت فخام الدوله (دستگاه چهارگاه)
00:12
44
00:51
45
01:24
46
01:21
47
رنگ شهرآشوب به اختصار (دستگاه چهارگاه) - فخام الدوله بهزادی
رنگ شهرآشوب به اختصار (دستگاه چهارگاه)
03:40
48
صحبت آقای هوده ای (دستگاه راست پنجگاه) - فخام الدوله بهزادی
صحبت آقای هوده ای (دستگاه راست پنجگاه)
00:21
51
00:19
53
00:18
54
01:02
57
00:28
58
00:48
60
00:21
64
00:25
65
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - فخام الدوله بهزادی
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
00:37
66
راک کشمیر، عبدالله، هندی (دستگاه راست پنجگاه) - فخام الدوله بهزادی
راک کشمیر، عبدالله، هندی (دستگاه راست پنجگاه)
02:51
68
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه) - فخام الدوله بهزادی
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه)
01:26
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام