ضربی های قدیمی فروتن

ضربی های قدیمی فروتن

توسط Asa.E
0 دنبال کننده75 آهنگ (03:42:42)
#عنوان
1
04:25
4
02:25
5
02:52
6
05:07
8
01:27
11
02:58
13
پیش زنگوله، چهارگاه - یوسف فروتن
پیش زنگوله، چهارگاه
01:02
14
چهارمضراب زابل (چهارگاه) - یوسف فروتن
چهارمضراب زابل (چهارگاه)
01:18
15
چهارمضراب مخالف (چهارگاه) - یوسف فروتن
چهارمضراب مخالف (چهارگاه)
01:08
16
قسمت حصارِ پیش درآمد چهارگاه - یوسف فروتن
قسمت حصارِ پیش درآمد چهارگاه
00:55
18
رنگ شهرآشوب (چهارگاه) - یوسف فروتن
رنگ شهرآشوب (چهارگاه)
02:20
19
02:37
21
پیش درآمد بیات ترک 1 - یوسف فروتن
پیش درآمد بیات ترک 1
06:33
22
02:10
23
02:49
24
05:23
25
چهارمضراب بیات ترک - یوسف فروتن
چهارمضراب بیات ترک
01:51
26
02:42
27
پیش درآمد بیات ترک 2 - یوسف فروتن
پیش درآمد بیات ترک 2
02:33
28
پیش درآمد بیات ترک 3 - یوسف فروتن
پیش درآمد بیات ترک 3
02:41
29
پیش درآمد بیات اصفهان 1 - یوسف فروتن
پیش درآمد بیات اصفهان 1
01:55
30
پیش درآمد بیات اصفهان 2 - یوسف فروتن
پیش درآمد بیات اصفهان 2
05:35
31
پیش درآمد بیات اصفهان 3 - یوسف فروتن
پیش درآمد بیات اصفهان 3
02:47
32
پیش درآمد بیات اصفهان 4 - یوسف فروتن
پیش درآمد بیات اصفهان 4
06:56
33
01:51
34
رنگ پریچهر و پریزاد - یوسف فروتن
رنگ پریچهر و پریزاد
01:09
35
02:23
36
پیش درآمد سه گاه 1 - یوسف فروتن
پیش درآمد سه گاه 1
04:13
37
پیش درآمد سه گاه 2 - یوسف فروتن
پیش درآمد سه گاه 2
07:08
41
رنگ روحوضی سه گاه - یوسف فروتن
رنگ روحوضی سه گاه
02:09
44
01:04
50
01:37
55
چهارمضراب ترک در دشتی - یوسف فروتن
چهارمضراب ترک در دشتی
03:17
56
03:51
58
04:04
59
02:47
60
06:22
61
02:23
62
چهارمضراب عراق - یوسف فروتن
چهارمضراب عراق
02:55
63
ضربی بیات اصفهان - یوسف فروتن
ضربی بیات اصفهان
02:26
64
چهارمضراب عشاق - یوسف فروتن
چهارمضراب عشاق
02:10
65
پیش درآمد چهارگاه - یوسف فروتن
پیش درآمد چهارگاه
04:11
66
02:20
67
پیش درآمد همایون - یوسف فروتن
پیش درآمد همایون
06:07
69
03:20
70
پیش درآمد ماهور - یوسف فروتن
پیش درآمد ماهور
01:20
71
چهارمضراب ماهور - یوسف فروتن
چهارمضراب ماهور
00:49
73
پیش درآمد ابوعطا - یوسف فروتن
پیش درآمد ابوعطا
02:51
74
چهارمضراب حجاز - یوسف فروتن
چهارمضراب حجاز
01:28
75
01:45
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام