چکاد فشارکی

چکاد فشارکی

توسط مصطفی
0 دنبال کننده19 آهنگ (42:51)
#عنوان
1
آواز دشتی: برداشتی از ملودی شروه ی بوشهری - چکاد فشارکی
آواز دشتی: برداشتی از ملودی شروه ی بوشهری
03:05
2
آواز دشتی: چهارمضراب - چکاد فشارکی
آواز دشتی: چهارمضراب
01:53
3
آواز دشتی: درآمد - چکاد فشارکی
آواز دشتی: درآمد
02:34
4
آواز دشتی: ضربی - چکاد فشارکی
آواز دشتی: ضربی
02:00
5
آواز دشتی: برداشتی از دوبیتی - چکاد فشارکی
آواز دشتی: برداشتی از دوبیتی
02:43
6
آواز افشاری: درآمد - چکاد فشارکی
آواز افشاری: درآمد
01:45
7
آواز افشاری: چهارمضراب - چکاد فشارکی
آواز افشاری: چهارمضراب
01:48
8
آواز افشاری: جامه دران - چکاد فشارکی
آواز افشاری: جامه دران
01:29
9
آواز افشاری: ضربی - چکاد فشارکی
آواز افشاری: ضربی
01:31
10
آواز افشاری: مثنوی، عراق، قرایی و فرود - چکاد فشارکی
آواز افشاری: مثنوی، عراق، قرایی و فرود
03:56
11
آواز افشاری: رنگ - چکاد فشارکی
آواز افشاری: رنگ
02:13
12
آواز ابوعطا: برداشتی از عشاق، بیات اصفهان و ابوعطا - چکاد فشارکی
آواز ابوعطا: برداشتی از عشاق، بیات اصفهان و ابوعطا
02:17
13
آواز ابوعطا: ضربی - چکاد فشارکی
آواز ابوعطا: ضربی
01:11
14
آواز ابوعطا: درآمد - چکاد فشارکی
آواز ابوعطا: درآمد
02:01
15
آواز ابوعطا: ضربی ۲ - چکاد فشارکی
آواز ابوعطا: ضربی ۲
01:43
16
آواز ابوعطا: ادامه ی درآمد و یتیمک - چکاد فشارکی
آواز ابوعطا: ادامه ی درآمد و یتیمک
02:50
17
آواز ابوعطا: رنگ - چکاد فشارکی
آواز ابوعطا: رنگ
01:23
18
آواز بیات ترک: داد، شکسته و فرود - چکاد فشارکی
آواز بیات ترک: داد، شکسته و فرود
04:48
19
آواز بیات ترک: شهابی، فرود به شور - چکاد فشارکی
آواز بیات ترک: شهابی، فرود به شور
01:41
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام