دستگاه ماهور

دستگاه ماهور

توسط Saman Sam
0 دنبال کننده57 آهنگ (04:52:08)
#عنوان
2
04:36
4
چهار مضراب ماهور 1 - جلیل شهناز
چهار مضراب ماهور 1
03:05
5
چهار مضراب عراق ماهور 1 - جلیل شهناز
چهار مضراب عراق ماهور 1
02:57
6
چهار مضراب عراق ماهور 2 - جلیل شهناز
چهار مضراب عراق ماهور 2
02:47
7
چهار مضراب عراق ماهور 3 - جلیل شهناز
چهار مضراب عراق ماهور 3
02:52
12
ادامه ی ساز و آواز (سه تار) 1 - محمدرضا شجریان
ادامه ی ساز و آواز (سه تار) 1
07:04
14
ادامه ی ساز و آواز (سه تار) 2 - محمدرضا شجریان
ادامه ی ساز و آواز (سه تار) 2
03:06
19
پیش درآمد ماهور - محمدرضا شجریان
پیش درآمد ماهور
05:37
20
01:04
21
05:17
22
ساز و آواز (درآمد ماهور،گشایش، حصار ماهور، خاوران، بسته نگار) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد ماهور،گشایش، حصار ماهور، خاوران، بسته نگار)
09:20
23
تصنیف
تصنیف "سروچمان"
06:42
24
ساز و آواز (شکسته ، جامه دران) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (شکسته ، جامه دران)
04:49
25
تصنیف
تصنیف "خاطر حزین"
05:38
26
ساز و آواز (دلکش، جامه دران، عراق) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (دلکش، جامه دران، عراق)
08:22
27
ساز و آواز (قرائی، پس حصار، فرود به ماهور) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (قرائی، پس حصار، فرود به ماهور)
03:15
28
تصنیف
تصنیف "بی همزبان"
07:59
29
ساز و آواز تار دستگاه ماهور - محمدرضا شجریان
ساز و آواز تار دستگاه ماهور
18:56
30
تصنیف عشق تو دستگاه ماهور - محمدرضا شجریان
تصنیف عشق تو دستگاه ماهور
07:07
31
ضربی ماهور (دونوازی سه تار و نی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ضربی ماهور (دونوازی سه تار و نی)
03:31
33
چهارمضراب (دونوازی سه تار و نی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
چهارمضراب (دونوازی سه تار و نی)
03:50
37
ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی)
05:58
40
ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک)
07:00
43
پیش درآمد استاد شهنازی (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
پیش درآمد استاد شهنازی (ماهور)
03:39
45
01:40
46
بداهه نوازی در گوشه ی کرشمه، گشایش، داد و ... (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
بداهه نوازی در گوشه ی کرشمه، گشایش، داد و ... (ماهور)
09:05
48
ادامه گوشه ی شکسته و فرود (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
ادامه گوشه ی شکسته و فرود (ماهور)
01:51
50
چهار مضراب - بریال امواج (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب - بریال امواج (ماهور)
01:19
51
ادامه ی گوشه ی دلکش، قرچه و فرود (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
ادامه ی گوشه ی دلکش، قرچه و فرود (ماهور)
02:49
52
بداهه در گوشه ی عراق، چهار مضراب عراق و ... (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
بداهه در گوشه ی عراق، چهار مضراب عراق و ... (ماهور)
03:51
56
03:19
57
11:29
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام