شوپن

شوپن

توسط shadab
0 دنبال کننده48 آهنگ (02:57:20)
#عنوان
1
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto - فردریک شوپن
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto
05:33
6
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante - فردریک شوپن
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante
04:20
8
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto - فردریک شوپن
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto
03:23
10
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto - فردریک شوپن
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto
06:25
13
No .19 in E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante - فردریک شوپن
No .19 in E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante
03:58
14
No.21 in C Minor, Op. Post. - فردریک شوپن
No.21 in C Minor, Op. Post.
02:43
15
No .14 in F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino - فردریک شوپن
No .14 in F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino
07:09
18
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto - فردریک شوپن
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto
05:33
19
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante - فردریک شوپن
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante
04:20
20
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto - فردریک شوپن
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto
03:23
21
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto - فردریک شوپن
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto
06:25
22
No .19 in E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante - فردریک شوپن
No .19 in E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante
03:58
23
No.21 in C Minor, Op. Post. - فردریک شوپن
No.21 in C Minor, Op. Post.
02:43
24
No .14 in F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino - فردریک شوپن
No .14 in F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino
07:09
25
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto - فردریک شوپن
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto
05:33
30
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante - فردریک شوپن
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante
04:20
32
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto - فردریک شوپن
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto
03:23
34
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto - فردریک شوپن
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto
06:25
37
No .19 in E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante - فردریک شوپن
No .19 in E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante
03:58
38
No.21 in C Minor, Op. Post. - فردریک شوپن
No.21 in C Minor, Op. Post.
02:43
39
No .14 in F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino - فردریک شوپن
No .14 in F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino
07:09
42
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto - فردریک شوپن
No .1 In B Flat Minor, Op 9 No. 1:Larghetto
05:33
43
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante - فردریک شوپن
No .2 In E Flat Major, Op 9 No. 2: Andante
04:20
44
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto - فردریک شوپن
No .5 In F Sharp Major, Op 15 No. 2: Larghetto
03:23
45
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto - فردریک شوپن
No .8 In D Flat Major, Op 27 No. 2: Lento Sostenuto
06:25
46
No .19 in E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante - فردریک شوپن
No .19 in E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante
03:58
47
No.21 in C Minor, Op. Post. - فردریک شوپن
No.21 in C Minor, Op. Post.
02:43
48
No .14 in F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino - فردریک شوپن
No .14 in F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino
07:09
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام