نقش خیال

نقش خیال

توسط مهتاب
0 دنبال کننده58 آهنگ (06:31:38)
#عنوان
2
ساز و آواز نقش خیال - همایون شجریان
ساز و آواز نقش خیال
14:16
3
تصنیف
تصنیف "توبه شکن"
05:09
4
تصنیف
تصنیف "دو ای دل"
08:27
5
همنوازی تار و تنبک - همایون شجریان
همنوازی تار و تنبک
07:20
6
تصنیف با سواران - همایون شجریان
تصنیف با سواران
06:21
7
آواز
آواز "گناه عشق"
04:59
8
قطعه
قطعه "رخس زار"
05:35
18
آواز خورشید آرزو - همایون شجریان
آواز خورشید آرزو
12:32
19
تصنیف چین زلف - همایون شجریان
06:53
20
ساز و آواز عشق پاک - همایون شجریان
ساز و آواز عشق پاک
07:25
21
تصنیف اسرار عشق - همایون شجریان
تصنیف اسرار عشق
07:19
22
ساز و آواز دلشده - همایون شجریان
ساز و آواز دلشده
06:06
23
تصنیف وطن - همایون شجریان
09:00
24
تصنیف مرغ سحر - همایون شجریان
04:15
25
06:44
26
ساز و اواز سه گاه
ساز و اواز سه گاه "شوق دوست"
13:36
27
تصنیف
تصنیف "بخت سرکش"
06:28
28
00:54
29
چهارمضراب مخالف همراه با آواز شوق دوست - همایون شجریان
چهارمضراب مخالف همراه با آواز شوق دوست
06:05
30
آواز مغلوب و فرود
آواز مغلوب و فرود "شوق دوست"
02:17
31
تصنیف مخالف
تصنیف مخالف "مست نگاه"
05:43
32
ساز و آواز مثنوی مخالف
ساز و آواز مثنوی مخالف "دریای دل"
09:55
33
تصنیف
تصنیف "بت عاشقان"
06:06
34
تصنیف
تصنیف "عاشقانه"
11:09
35
ساز و آواز
ساز و آواز "بوی عشق"
11:02
36
تصنیف
تصنیف "قیژک کولی"
08:29
38
ساز و آواز
ساز و آواز "کمند زلف"
10:20
39
تصنیف
تصنیف "زهی عشق"
08:53
40
فانتزی روی تم شیدا - جواد  معروفی
فانتزی روی تم شیدا
04:23
41
کاروان عشق - جواد  معروفی
کاروان عشق
08:17
42
بلبلان مست اند - جواد  معروفی
بلبلان مست اند
06:31
43
07:27
45
صورتگر نقاش چین - جواد  معروفی
صورتگر نقاش چین
06:23
47
07:41
48
مقدمۀ چهارگاه بههمراه آواز بداهۀ «برون از دیدهها» - همایون شجریان
مقدمۀ چهارگاه بههمراه آواز بداهۀ «برون از دیدهها»
04:50
49
تصنیف «در عاشقی» - همایون شجریان
تصنیف «در عاشقی»
04:17
51
تصنیف «آب، نان، آواز» - همایون شجریان
تصنیف «آب، نان، آواز»
05:16
52
مقدمۀ دشتی، آوازهای ریتمیک «بیدل و بیزبان» و «صنما» - همایون شجریان
مقدمۀ دشتی، آوازهای ریتمیک «بیدل و بیزبان» و «صنما»
15:07
53
چهارمضراب دشتی «سهنوازی» - همایون شجریان
چهارمضراب دشتی «سهنوازی»
01:55
54
تصنیف «شهربهشهر» - همایون شجریان
تصنیف «شهربهشهر»
07:32
55
تصنیف «خاکدان عشق» - همایون شجریان
تصنیف «خاکدان عشق»
04:18
56
مقدمۀ تصنیف «می عشق» - همایون شجریان
مقدمۀ تصنیف «می عشق»
02:32
57
تصنیف «می عشق» - همایون شجریان
05:07
58
تصنیف «بهجان تو» - همایون شجریان
تصنیف «بهجان تو»
04:35
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
mmm
mmmsun.az
59 آهنگ
گلچین
گلچینمحمد
11 آهنگ
خوب
خوبکارن
6 آهنگ
موزگ
موزگگلناز
65 آهنگ
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام