سه تار

سه تار

توسط محمد مهدی دهداری
0 دنبال کننده173 آهنگ (04:39:05)
#عنوان
47
معرفی اشکال کشش ها و سرمشق های مضراب (درس های 1-54) - حسین علیزاده
معرفی اشکال کشش ها و سرمشق های مضراب (درس های 1-54)
26:05
94
01:19
95
01:02
98
03:00
100
01:03
103
02:42
105
01:06
106
00:58
109
02:34
111
01:27
113
00:31
115
01:07
116
01:33
120
01:13
123
04:18
125
02:36
126
00:27
129
پیش درآمد (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
پیش درآمد (دستگاه چهارگاه)
40:10
130
00:42
131
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه)
01:05
132
زابل و مویه (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
زابل و مویه (دستگاه چهارگاه)
00:54
133
ضربی حصار (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
ضربی حصار (دستگاه چهارگاه)
00:33
134
کرشمه ی حصار (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
کرشمه ی حصار (دستگاه چهارگاه)
01:05
135
00:50
136
کرشمه ی حزین مخالف (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
کرشمه ی حزین مخالف (دستگاه چهارگاه)
00:36
138
02:54
140
01:40
142
چهارمضراب مجلس افروز (دستگاه ماهور) - حسین علیزاده
چهارمضراب مجلس افروز (دستگاه ماهور)
00:35
144
چهارمضراب عراق (دستگاه ماهور) - حسین علیزاده
چهارمضراب عراق (دستگاه ماهور)
01:09
147
02:08
149
01:00
150
رنگِ زنگ شتر (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
رنگِ زنگ شتر (دستگاه همایون)
00:54
152
کرشمه ی بیداد (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
کرشمه ی بیداد (دستگاه همایون)
01:10
154
پیش درآمد (آواز بیات اصفهان) - حسین علیزاده
پیش درآمد (آواز بیات اصفهان)
03:10
155
01:01
156
چهارمضراب (آواز بیات اصفهان) - حسین علیزاده
چهارمضراب (آواز بیات اصفهان)
01:18
157
جامه دران (آواز بیات اصفهان) - حسین علیزاده
جامه دران (آواز بیات اصفهان)
00:38
158
ضربی راجه (آواز بیات اصفهان) - حسین علیزاده
ضربی راجه (آواز بیات اصفهان)
01:26
159
01:15
160
01:36
161
03:08
164
01:45
165
ضربی نیشابورک (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
ضربی نیشابورک (دستگاه نوا)
00:57
168
پیش درآمد (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
پیش درآمد (دستگاه راست پنجگاه)
03:18
169
درآمد (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
درآمد (دستگاه راست پنجگاه)
00:49
170
چهارمضراب (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
چهارمضراب (دستگاه راست پنجگاه)
01:26
171
پروانه (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
پروانه (دستگاه راست پنجگاه)
01:26
172
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
01:26
173
02:16
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام