کیوان

کیوان

توسط Kayvan
0 دنبال کننده57 آهنگ (02:21:23)
#عنوان
12
میدان اعدام و ملودی زورو - میلاد عمرانلو و همایون شجریان
میدان اعدام و ملودی زورو
02:41
25
میدان اعدام و ملودی زورو - میلاد عمرانلو و همایون شجریان
میدان اعدام و ملودی زورو
02:41
27
اسرار ازل را نه تو دانی و نه و من - احمد شاملو
اسرار ازل را نه تو دانی و نه و من
01:05
28
اسرار ازل را نه تو دانی و نه و من - احمد شاملو
اسرار ازل را نه تو دانی و نه و من
01:05
29
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست - احمد شاملو
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست
04:49
30
من بی می ناب زیستن نتوانم - احمد شاملو
من بی می ناب زیستن نتوانم
01:54
31
از آمدنم نبود گردون را سود - احمد شاملو
از آمدنم نبود گردون را سود
01:19
32
بنگر ز جهان چه طرف بر بستم هیچ - احمد شاملو
بنگر ز جهان چه طرف بر بستم هیچ
02:02
33
از آمدن و رفتن ما سودی کو؟ - احمد شاملو
از آمدن و رفتن ما سودی کو؟
02:22
34
افسوس که بی فایده فرسوده شدیم - احمد شاملو
افسوس که بی فایده فرسوده شدیم
02:20
35
جامی است که عقل آفرین می زدنش - احمد شاملو
جامی است که عقل آفرین می زدنش
02:06
36
در کارگه کوزه گری بودم دوش - احمد شاملو
در کارگه کوزه گری بودم دوش
01:14
37
آنان که محیط فضل و آداب شدند - احمد شاملو
آنان که محیط فضل و آداب شدند
01:04
38
از جمله ی رفتگان این راه دراز - احمد شاملو
از جمله ی رفتگان این راه دراز
01:57
39
این قافله عمر عجب می گذرد - احمد شاملو
این قافله عمر عجب می گذرد
03:31
40
یاران به مرافقت چو دیدار کنید - احمد شاملو
یاران به مرافقت چو دیدار کنید
03:04
41
ساقی غم من بلند آوازه شده است - احمد شاملو
ساقی غم من بلند آوازه شده است
01:09
42
ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است - احمد شاملو
ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است
02:03
43
گویند که دوزخی بود عاشق و مست - احمد شاملو
گویند که دوزخی بود عاشق و مست
01:09
44
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه - احمد شاملو
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
01:01
45
قومی متفکرند اندر ره دین - احمد شاملو
قومی متفکرند اندر ره دین
02:28
46
من ظاهر نیستی و هستی دانم - احمد شاملو
من ظاهر نیستی و هستی دانم
01:23
47
ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز - احمد شاملو
ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز
01:50
48
چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ - احمد شاملو
چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ
02:21
49
این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت - احمد شاملو
این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت
01:36
50
گردون نگری ز قد فرسوده ی ماست - احمد شاملو
گردون نگری ز قد فرسوده ی ماست
01:09
51
از من رمقی به سعی ساقی مانده است - احمد شاملو
از من رمقی به سعی ساقی مانده است
02:05
52
چون آمدنم به من نبد روز نخست - احمد شاملو
چون آمدنم به من نبد روز نخست
01:08
53
دوری که در او آمدن و رفتن ماست - احمد شاملو
دوری که در او آمدن و رفتن ماست
02:17
54
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم - احمد شاملو
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
01:15
55
تا دست بر اتفاق بر هم نزنیم - احمد شاملو
تا دست بر اتفاق بر هم نزنیم
01:14
56
صبح است دمی با می گلرنگ زنیم - احمد شاملو
صبح است دمی با می گلرنگ زنیم
02:41
57
دوران جهان بی می و ساقی هیچ است - احمد شاملو
دوران جهان بی می و ساقی هیچ است
01:56
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
ف
فداود
14 آهنگ
من
منamir736
14 آهنگ
عشق
عشقmrt
13 آهنگ
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام