لیست من

لیست من

0 دنبال کننده1038 آهنگ (52:22:35)
#عنوان
7
02:30
8
چهارمضراب شور - فرامرز پایور
چهارمضراب شور
05:42
14
01:51
15
03:15
16
01:44
25
درآمد اول، درآمد دوم، درآمد شعری، جملۀ معترضه، تحریر ابوعطایی، پنجۀ شعری، اوج اول درآمد شعری، اوج دوم درآمد شعری - فرامرز پایور
درآمد اول، درآمد دوم، درآمد شعری، جملۀ معترضه، تحریر ابوعطایی، پنجۀ شعری، اوج اول درآمد شعری، اوج دوم درآمد شعری
07:07
29
درآمد اوج، کرشمۀ اوج، چهارمضراب - فرامرز پایور
درآمد اوج، کرشمۀ اوج، چهارمضراب
02:14
31
درآمد شهناز، ضربی شهناز-دو مضراب (دستگاه شور) - ابوالحسن صبا
درآمد شهناز، ضربی شهناز-دو مضراب (دستگاه شور)
00:53
33
چهارمضراب شهناز (دستگاه شور) - فرامرز پایور
چهارمضراب شهناز (دستگاه شور)
01:32
37
02:49
38
شهناز، رضوی، تحریر اوج، فرود به شور - فرامرز پایور
شهناز، رضوی، تحریر اوج، فرود به شور
03:48
59
درآمد حسنی، ضربی حسینی - فرامرز پایور
درآمد حسنی، ضربی حسینی
06:08
63
چهار مضراب حسینی، بقیهی حسینی، فرود (دستگاه شور) - فرامرز پایور
چهار مضراب حسینی، بقیهی حسینی، فرود (دستگاه شور)
04:21
64
ادامه ی حسینی، دوبیتی و فرود - فرامرز پایور و حسین  تهرانی
ادامه ی حسینی، دوبیتی و فرود
04:25
70
چهار مضراب شور سنتور و تنبک (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
چهار مضراب شور سنتور و تنبک (شور و دشتی)
02:59
72
پژواک (چهارمضراب لنگ در شور) - سامان ضرابی
پژواک (چهارمضراب لنگ در شور)
08:39
73
پرند - قطعه ای برای سنتور و تنبک در شور (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
پرند - قطعه ای برای سنتور و تنبک در شور (شور و دشتی)
04:35
74
08:18
76
دو ضربی ساده 2/4 و دو ضربی ترکیبی 6/8 (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
دو ضربی ساده 2/4 و دو ضربی ترکیبی 6/8 (شور و دشتی)
04:24
79
03:32
83
39:56
86
03:29
88
پیوند (ضرب های ترکیبی در آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
پیوند (ضرب های ترکیبی در آواز ابوعطا)
14:11
89
01:15
94
02:31
95
سهمضراب (از کتاب دستور سنتور) (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
سهمضراب (از کتاب دستور سنتور) (آواز ابوعطا)
01:36
96
02:51
97
آواز ابوعطا - فرامرز پایور
آواز ابوعطا
04:52
100
چهارمضراب ابوعطا 2 - فرامرز پایور
چهارمضراب ابوعطا 2
02:50
101
01:54
102
چهارمضراب ابوعطا - فرامرز پایور
چهارمضراب ابوعطا
06:51
103
آواز ابوعطا، حجاز (تمبک:محمد اسماعیلی) - فرامرز پایور
آواز ابوعطا، حجاز (تمبک:محمد اسماعیلی)
14:38
109
چهارمضراب حجاز، بقیهی حجاز (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
چهارمضراب حجاز، بقیهی حجاز (آواز ابوعطا)
03:05
111
شونی (خسروشیرین) (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
شونی (خسروشیرین) (آواز ابوعطا)
01:59
112
چهارپاره (چهارباغ) (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
چهارپاره (چهارباغ) (آواز ابوعطا)
01:18
119
02:15
121
قطعه فردوس (مفدمه بیات ترک) - حسین  تهرانی و فرامرز پایور
قطعه فردوس (مفدمه بیات ترک)
05:18
122
چهارمضراب (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
چهارمضراب (آواز بیات ترک)
04:54
133
03:34
134
چهارمضراب (از کتاب دستور سنتور) (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
چهارمضراب (از کتاب دستور سنتور) (آواز بیات ترک)
02:05
135
درآمد دوم (داد) (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
درآمد دوم (داد) (آواز بیات ترک)
01:13
143
01:41
145
00:13
147
چهارمضراب شکسته (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
چهارمضراب شکسته (آواز بیات ترک)
02:08
150
01:09
152
بقیهی شکسته، روح الارواح (آواز بیات ترک) - فرامرز پایور
بقیهی شکسته، روح الارواح (آواز بیات ترک)
03:59
156
00:53
163
رنگ ترک از درویش خان - حسین  تهرانی و فرامرز پایور
رنگ ترک از درویش خان
02:20
167
ضربی مقدمه - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین  تهرانی
ضربی مقدمه - آواز افشاری
03:19