مجد

مجد

توسط احسان
0 دنبال کننده33 آهنگ (03:28:30)
#عنوان
1
11:06
2
06:12
3
دستگاه همایون - لطف اله مجد
دستگاه همایون
08:39
4
06:30
6
09:35
7
10:37
8
دستگاه چهارگاه - لطف اله مجد
دستگاه چهارگاه
12:25
9
درآمد و چهارمضراب ابوعطا - لطف اله مجد و حسین  تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب ابوعطا
04:52
10
درآمد و چهارمضراب همایون - لطف اله مجد و حسین  تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب همایون
03:17
11
03:36
12
درآمد و چهارمضراب همایون ۲ - لطف اله مجد و حسین  تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب همایون ۲
02:37
13
01:16
17
درآمد سه گاه، مویه، زابل و فرود - لطف اله مجد و حسین  تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد سه گاه، مویه، زابل و فرود
06:23
19
درآمد ابوعطا و چهارمضراب - لطف اله مجد و حسین  تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد ابوعطا و چهارمضراب
03:07
21
درآمد افشاری - لطف اله مجد و حسین  تهرانی و امیر ناصر افتتاح
05:40
22
07:12
23
درآمد و چهارمضراب همایون ۳ - لطف اله مجد و حسین  تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب همایون ۳
04:43
24
01:57
25
درآمد و چهارمضراب ماهور ۲ - لطف اله مجد و حسین  تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب ماهور ۲
03:22
26
درآمد و چهارمضراب بیات ترک - لطف اله مجد و حسین  تهرانی و امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب بیات ترک
02:24
27
14:05
28
14:15
29
بیات ترک - لطف اله مجد
بیات ترک
06:57
30
07:10
31
07:05
32
07:00
33
07:40
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام