سنتی۲
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)

سنتی۲

توسط احسان
0 دنبال کننده478 آهنگ (31:32:07)
#عنوان
4
03:20
8
04:10
10
تصنیف هین کژ و راست می روی - حسین علیشاپور
تصنیف هین کژ و راست می روی
04:43
11
04:00
12
08:18
13
02:14
14
04:12
15
برخورد در بازتاب - حسین علیزاده و مجید خلج
برخورد در بازتاب
02:18
16
05:24
27
دونوازی بداهه، براساس طرح قبلی - مازیار کنعانی و علی مبشری و امیر خیری
دونوازی بداهه، براساس طرح قبلی
05:55
30
01:48
39
ماوراءالنهر (راست پنجگاه) - محمدرضا  شرایلی
ماوراءالنهر (راست پنجگاه)
03:48
151
دستگاه چهارگاه - لطف اله مجد
دستگاه چهارگاه
12:25
153
05:56
154
06:53
155
به تصویر کشیدن خسرو (پرده ی یکم) - حمید متبسم و وحید تاج
به تصویر کشیدن خسرو (پرده ی یکم)
04:27
156
به تصویر کشیدن خسرو (پرده ی دوم) - حمید متبسم و وحید تاج
به تصویر کشیدن خسرو (پرده ی دوم)
06:19
157
به تصویر کشیدن خسرو (پرده ی سوم) - حمید متبسم و وحید تاج
به تصویر کشیدن خسرو (پرده ی سوم)
04:04
158
دیدار خسرو و شیرین در چشمه سار (پرده ی یکم) - حمید متبسم و وحید تاج
دیدار خسرو و شیرین در چشمه سار (پرده ی یکم)
10:56
159
دیدار خسرو و شیرین در چشمه سار (پرده ی دوم) - حمید متبسم و وحید تاج
دیدار خسرو و شیرین در چشمه سار (پرده ی دوم)
07:24
160
دیدار خسرو و شیرین در چشمه سار (پرده ی سوم) - حمید متبسم و وحید تاج
دیدار خسرو و شیرین در چشمه سار (پرده ی سوم)
04:51
161
به هم رسیدن خسرو و شیرین - حمید متبسم و وحید تاج
به هم رسیدن خسرو و شیرین
14:41
169
03:53
173
بغدادی / غم انگیز / گیلکی / گبری - قاسم رحیم زاده و کامبیز گنجه ای
بغدادی / غم انگیز / گیلکی / گبری
05:48
174
رنگ دشتی استاد بیگجه خانی - قاسم رحیم زاده و کامبیز گنجه ای
رنگ دشتی استاد بیگجه خانی
02:04
175
درآمد افشاری / جامه دران - قاسم رحیم زاده و کامبیز گنجه ای
درآمد افشاری / جامه دران
03:38
177
عراق / قرایی / رهاوی / فرود - قاسم رحیم زاده و کامبیز گنجه ای
عراق / قرایی / رهاوی / فرود
03:24
187
آواز دو نوا - مهیار طریحی
آواز دو نوا
03:30
188
05:18
189
آواز دشتی - مهیار طریحی
آواز دشتی
03:56
190
رقص نانوا - مهیار طریحی
رقص نانوا
04:51
191
آواز آمیخته - مهیار طریحی
آواز آمیخته
02:58
192
05:00
193
03:56
212
ضربی افشاری، درآمد - امیرحسین نجفی
ضربی افشاری، درآمد
05:42
213
ضربی عراق، عراق - امیرحسین نجفی
ضربی عراق، عراق
03:20
214
02:13
215
ضربی سه گاه، درآمد، زابل، مویه - امیرحسین نجفی
ضربی سه گاه، درآمد، زابل، مویه
04:59
216
ضربی گذر، مخالف، فرود - امیرحسین نجفی
ضربی گذر، مخالف، فرود
05:58
217
02:49
218
درآمد بیات ترک - امیرحسین نجفی
درآمد بیات ترک
01:07
219
ضربی بیات ترک، فیلی، خسروانی، جامه دران - امیرحسین نجفی
ضربی بیات ترک، فیلی، خسروانی، جامه دران
04:59
220
چهارمضراب شکسته، فرود - امیرحسین نجفی
چهارمضراب شکسته، فرود
04:20
221
رنگ بیات ترک - امیرحسین نجفی
رنگ بیات ترک
02:38
222
درآمد خارا، درآمد، کرشمه (دستگاه شور) - عطا جنگوک
درآمد خارا، درآمد، کرشمه (دستگاه شور)
03:52
223
قطعه ی ساحل (دستگاه شور) - عطا جنگوک
قطعه ی ساحل (دستگاه شور)
03:25
224
تنگستانی (دستگاه شور) - عطا جنگوک
تنگستانی (دستگاه شور)
02:56
225
برای صبا (دستگاه شور) - عطا جنگوک
برای صبا (دستگاه شور)
04:01
226
سلمک، زیرکش سلمک (دستگاه شور) - عطا جنگوک
سلمک، زیرکش سلمک (دستگاه شور)
05:12
227
بیات کرد (دستگاه شور) - عطا جنگوک
بیات کرد (دستگاه شور)
04:06
228
گریلی شستی (دستگاه شور) - عطا جنگوک
گریلی شستی (دستگاه شور)
02:01
229
به یاد وطن (دستگاه شور) - عطا جنگوک
به یاد وطن (دستگاه شور)
04:19
230
درآمد، چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) - عطا جنگوک
درآمد، چهارمضراب (دستگاه چهارگاه)
04:18
231
چهارپاره، زابل (دستگاه چهارگاه) - عطا جنگوک
چهارپاره، زابل (دستگاه چهارگاه)
02:55
232
مخالف، نغمه (دستگاه چهارگاه) - عطا جنگوک
مخالف، نغمه (دستگاه چهارگاه)
04:07
233
حصار، ضربی حصار و فرود (دستگاه چهارگاه) - عطا جنگوک
حصار، ضربی حصار و فرود (دستگاه چهارگاه)
05:10
234
حدی، رجز (دستگاه چهارگاه) - عطا جنگوک
حدی، رجز (دستگاه چهارگاه)
03:07
235
منصوری (دستگاه چهارگاه)1 - عطا جنگوک
منصوری (دستگاه چهارگاه)1
04:42
236
شوشتری (دستگاه چهارگاه) - عطا جنگوک
شوشتری (دستگاه چهارگاه)
03:53
237