اهنگ
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)

اهنگ

توسط علی جعفری
0 دنبال کننده69 آهنگ (04:04:38)
#عنوان
1
04:07
2
دزیره - محسن چاوشی
03:53

متن ترانه دزیره


هم دیدنی بودیی هم خواستنی بودی

هم چیدنی بودی هم باغچه مون گل داشتزنجیر می خواستم دستتاتو بخشیدی

از من تا اون دستا هر دره پل داشتپل بود اما ریخت گل بود اما مرد

عمر منم قد عشقت تحمل داشتهر روز پاییزه هر هفته پاییزه

هر ماه پاییزه هر سال پاییزهپنهونم از چشمات ماه پس ابرم

من کاسۀ صبرم این کاسه لبریزهآروم نمی گیرم از دست زنجیرم

بی عشق می میرم من روز دیدارماز دوستی پر من از دوست دلخور من

آجر به آجر من، من پشت دیوارملعنت به این دیدار لعنت به این دیوار

لعنت به این آوار من زیر آوارمهر روز پاییزه هر هفته پاییزه

هر ماه پاییزه هر سال پاییزهپنهونم از چشمات ماه پس ابرم

من کاسه صبرم این کاسه لبریزه

3
قهوه قجری - محسن چاوشی
04:56

متن ترانه قهوه قجری


هم دیدنی بودیی هم خواستنی بودی

هم چیدنی بودی هم باغچه مون گل داشتزنجیر می خواستم دستتاتو بخشیدی

از من تا اون دستا هر دره پل داشتپل بود اما ریخت گل بود اما مرد

عمر منم قد عشقت تحمل داشتهر روز پاییزه هر هفته پاییزه

هر ماه پاییزه هر سال پاییزهپنهونم از چشمات ماه پس ابرم

من کاسۀ صبرم این کاسه لبریزهآروم نمی گیرم از دست زنجیرم

بی عشق می میرم من روز دیدارماز دوستی پر من از دوست دلخور من

آجر به آجر من، من پشت دیوارملعنت به این دیدار لعنت به این دیوار

لعنت به این آوار من زیر آوارمهر روز پاییزه هر هفته پاییزه

هر ماه پاییزه هر سال پاییزهپنهونم از چشمات ماه پس ابرم

من کاسه صبرم این کاسه لبریزه

4
جز - محسن چاوشی
02:48

متن ترانه جز


جوابم نکن مُردم از ناامیدی

شاید عاشقم شی خدا رو چه دیدیخیال کن جواب منو دادی اما

عزیزم جواب خدا رو چی میدیهمینجوری اشکام سرازیر میشن

دیگه از خودم اختیاری ندارممن از عشق چیزی نمی خوام به جز تو

ولی از تو هیچ انتظاری ندارمصبوریم کمه بی قراریم زیاده

چقد بی قرارم منه صاف و سادهعزیزم چقد سخته دل کندن از تو

عزیزم چقد تلخه کام من از تونذار زندگیم راحت از هم بپاشه

جوابم نکن مُردم از بی جوابییه چیزی بگو پیش از ینکه بمیرم

به خوابم بیا پیش از ینکه بخوابیشب از نیمه های زمستون گذشته

به خوابم بیا پیش ازین که بمیرماگه پا به خوابم گذاشتی عزیزم

یه چیزی بگو بلکه آروم بگیرمصبوریم کمه بی قراریم زیاده

چقد بی قرارم منه صاف و سادهعزیزم چقد سخته دل کندن از تو

عزیزم چقد تلخه کام من از تو

5
تفنگ سرپر - محسن چاوشی
04:00

متن ترانه تفنگ سرپر


زیر پرچم سه رنگ واسه پرچم سفید

مادرم دعا می کرد پدرم می جنگیدقلبمون اون روزا اینهمه ترک نداشت

دلمون شور می زد دستامون نمک نداشتحالمون اون روزا اگه رو به راه نبود

عوضش امیدمون کسی جز خدا نبودروزای در به دری شبای بمبارون

دنبال نفت بدو تو صف غذا بموندست خالی زیر گوله بارون بودیم

خسته بودیم اما مرد میدون بودیمرفقای مدرسه ام هنوزم یادم میان

کاش می دونستم الان همکلاسیام کجانخنده های خواهرم لاله بود و پژمرد

اشکای برادرم سیل شد دنیا روبردسیل خون جاری بود از عطش تا کارون

خیلیا خاک شدن زیر سقف خونه شونحاج خانوم بهم میگه به دلم افتاده

پسرمظلومم پشت در افتادههنوزم بعضی شبا موج بمبه تو سرم

هنوزم خواب می بینم خونه ریخته رو سرم8 سال زندگی با همین دردا گذشت

8 سال آزگار سخت بود اما گذشتواسه پرچم سه رنگ زیر پرچم سفید

من هنوز معتقدم باز باید جنگید

6
خواب - محسن چاوشی
05:25

متن ترانه خواب


جوابم نکن مُردم از ناامیدی

شاید عاشقم شی خدا رو چه دیدیخیال کن جواب منو دادی اما

عزیزم جواب خدا رو چی میدیهمینجوری اشکام سرازیر میشن

دیگه از خودم اختیاری ندارممن از عشق چیزی نمی خوام به جز تو

ولی از تو هیچ انتظاری ندارمصبوریم کمه بی قراریم زیاده

چقد بی قرارم منه صاف و سادهعزیزم چقد سخته دل کندن از تو

عزیزم چقد تلخه کام من از تونذار زندگیم راحت از هم بپاشه

جوابم نکن مُردم از بی جوابییه چیزی بگو پیش از ینکه بمیرم

به خوابم بیا پیش از ینکه بخوابیشب از نیمه های زمستون گذشته

به خوابم بیا پیش ازین که بمیرماگه پا به خوابم گذاشتی عزیزم

یه چیزی بگو بلکه آروم بگیرمصبوریم کمه بی قراریم زیاده

چقد بی قرارم منه صاف و سادهعزیزم چقد سخته دل کندن از تو

عزیزم چقد تلخه کام من از تو

7
پاروی بی قایق - محسن چاوشی
05:20

متن ترانه پاروی بی قایق


زیر پرچم سه رنگ واسه پرچم سفید

مادرم دعا می کرد پدرم می جنگیدقلبمون اون روزا اینهمه ترک نداشت

دلمون شور می زد دستامون نمک نداشتحالمون اون روزا اگه رو به راه نبود

عوضش امیدمون کسی جز خدا نبودروزای در به دری شبای بمبارون

دنبال نفت بدو تو صف غذا بموندست خالی زیر گوله بارون بودیم

خسته بودیم اما مرد میدون بودیمرفقای مدرسه ام هنوزم یادم میان

کاش می دونستم الان همکلاسیام کجانخنده های خواهرم لاله بود و پژمرد

اشکای برادرم سیل شد دنیا روبردسیل خون جاری بود از عطش تا کارون

خیلیا خاک شدن زیر سقف خونه شونحاج خانوم بهم میگه به دلم افتاده

پسرمظلومم پشت در افتادههنوزم بعضی شبا موج بمبه تو سرم

هنوزم خواب می بینم خونه ریخته رو سرم8 سال زندگی با همین دردا گذشت

8 سال آزگار سخت بود اما گذشتواسه پرچم سه رنگ زیر پرچم سفید

من هنوز معتقدم باز باید جنگید

8
یه خونه کوچیک - محسن چاوشی
04:14

متن ترانه یه خونه کوچیک


چشماتو باز کردی دنیام زیر و رو شد

چشماتو بستی و باز تاریکی هام شروع شدموهات کهکشونا چشمات ستاره هاتن

منظومه های شمسی جفت گوشواره هاتنکی بین مهربونا مثه تو مهربونه

نامهربونی با تو بد نیست بد شگونهبا من بمون با من بمون

با من بمون با من بمونشب بود خسته بودم چشامو بسته بودم

خورشید سر زد و من پیشت نشسته بودمچشمامو باز کردم دیدم ازت خبر نیست

دیدم برام تو دنیا از تو عزیزتر نیستبا من بمون با من بمون

با من بمون با من بمون

9
کلنجار - محسن چاوشی
04:18

متن ترانه کلنجار


دلت که می لرزید من با چشام دیدن

تو زل تابستون چقدر زمستونههوا گرفته نبود دلم گرفتاون شب

به مادرم گفتم هنوز بارونهقطار رد شد و رفت مسافرا موندن

مسافرا که برن قطار میمونهتو برف بارونی قطار قلب منه

قلب شکستۀ من تو برف مدفونهدونه به دونه غمی ریل به ریل شبم

غم توی خونه من هر شبو مهمونهامشب بخوابه من بیدارم

من شبو زنده نگه می دارمبگو شب بخوابه من بیدارم

من شبو زنده نگه می دارمیه شب که سردم بود به مادرم گفتم

هوا که سرد میشه یاد تو میفتمطفلی دلش لرزید دلش دوباره شکست

تو زل تابستون تو کوچه برف نشستمسافرا شعرن تو برف و بارونی

قطار قلب منه چشمتو پنجره هاشپنجره ها بستن مسافرا خستن

ببار تا دم صبح به فکر هیچی نباشدونه به دونه غمی غصه به غصه شبم

کاشکی یه روز صبح شه کاش فقط ای کاشامشب بخوابه من بیدارم

من شبو زنده نگه می دارم

10
یوسف - محسن چاوشی
05:39

متن ترانه یوسف


زیر پرچم سه رنگ واسه پرچم سفید

مادرم دعا می کرد پدرم می جنگیدقلبمون اون روزا اینهمه ترک نداشت

دلمون شور می زد دستامون نمک نداشتحالمون اون روزا اگه رو به راه نبود

عوضش امیدمون کسی جز خدا نبودروزای در به دری شبای بمبارون

دنبال نفت بدو تو صف غذا بموندست خالی زیر گوله بارون بودیم

خسته بودیم اما مرد میدون بودیمرفقای مدرسه ام هنوزم یادم میان

کاش می دونستم الان همکلاسیام کجانخنده های خواهرم لاله بود و پژمرد

اشکای برادرم سیل شد دنیا روبردسیل خون جاری بود از عطش تا کارون

خیلیا خاک شدن زیر سقف خونه شونحاج خانوم بهم میگه به دلم افتاده

پسرمظلومم پشت در افتادههنوزم بعضی شبا موج بمبه تو سرم

هنوزم خواب می بینم خونه ریخته رو سرم8 سال زندگی با همین دردا گذشت

8 سال آزگار سخت بود اما گذشتواسه پرچم سه رنگ زیر پرچم سفید

من هنوز معتقدم باز باید جنگید

11
وصیت - محسن چاوشی
03:50

متن ترانه وصیت


هم دیدنی بودیی هم خواستنی بودی

هم چیدنی بودی هم باغچه مون گل داشتزنجیر می خواستم دستتاتو بخشیدی

از من تا اون دستا هر دره پل داشتپل بود اما ریخت گل بود اما مرد

عمر منم قد عشقت تحمل داشتهر روز پاییزه هر هفته پاییزه

هر ماه پاییزه هر سال پاییزهپنهونم از چشمات ماه پس ابرم

من کاسۀ صبرم این کاسه لبریزهآروم نمی گیرم از دست زنجیرم

بی عشق می میرم من روز دیدارماز دوستی پر من از دوست دلخور من

آجر به آجر من، من پشت دیوارملعنت به این دیدار لعنت به این دیوار

لعنت به این آوار من زیر آوارمهر روز پاییزه هر هفته پاییزه

هر ماه پاییزه هر سال پاییزهپنهونم از چشمات ماه پس ابرم

من کاسه صبرم این کاسه لبریزه

12
مردم آزار - محسن چاوشی
03:08

متن ترانه مردم آزار


خیلی وقته حرفامو از چشام نمی خونی

حالمو نمی پرسی دردمو نمی دونیهم ازم گریزونی هم میگی دوسم داری

زخم می زنی اما از جذام بیزاریدیر می رسی از راه اسم این زرنگی نیست

زود میری اما این عادت قشنگی نیستبا خودت که درگیری از همه طلبکاری

من که از تو دل کندم بس که مردم آزاریهم میگی دوسم داری هم ازم گریزونی

حالمو نمی پرسی دردمو نمی دونیبا دروغ همدستی از غرور لبریزی

جای آبرو داری آبرومو می ریزیهفت خط و مرموزی مثه مهره ی ماری

مهربون شدی امروز باز چه نقشه ای داریهیشکی از تو راضی نیست از همه طلبکاری

من که از تو دل کندم بس که مردم آزاری

13
جوابم نکن - محسن چاوشی
03:16

متن ترانه جوابم نکن


جوابم نکن مُردم از ناامیدی

شاید عاشقم شی خدا رو چه دیدیخیال کن جواب منو دادی اما

عزیزم جواب خدا رو چی میدیهمینجوری اشکام سرازیر میشن

دیگه از خودم اختیاری ندارممن از عشق چیزی نمی خوام به جز تو

ولی از تو هیچ انتظاری ندارمصبوریم کمه بی قراریم زیاده

چقد بی قرارم منه صاف و سادهعزیزم چقد سخته دل کندن از تو

عزیزم چقد تلخه کام من از تونذار زندگیم راحت از هم بپاشه

جوابم نکن مُردم از بی جوابییه چیزی بگو پیش از ینکه بمیرم

به خوابم بیا پیش از ینکه بخوابیشب از نیمه های زمستون گذشته

به خوابم بیا پیش ازین که بمیرماگه پا به خوابم گذاشتی عزیزم

یه چیزی بگو بلکه آروم بگیرمصبوریم کمه بی قراریم زیاده

چقد بی قرارم منه صاف و سادهعزیزم چقد سخته دل کندن از تو

عزیزم چقد تلخه کام من از تو

14
خوان هفتصد - محسن چاوشی
03:51

متن ترانه خوان هفتصد


این حریف خسته رو خسته تر نکن دیگه

این درای بسته رو بسته تر نکن دیگهاین همه سنگ نباش این همه سخت نگیر

واسه ی عشق بمون واسه ی عشق بمیرمن باید چیکار کنم منو باورت بشه

که یکم تحمل و عاشقی سرت بشهاین چه راه و رسمیه این چه امتحانیه

خان هفتصدم گذشت این چه هفت خانیهچشمات نمی بینن پاهات نمی مونن

دستات نمی گیرن این دست بی تابوبا من نمی خندی با من نمی خونی

قابل نمی دونی این چشم بی خوابومن باید چیکار کنم منو باورت بشه

که یکم تحمل و عاشقی سرت بشهاین چه راه و رسمیه این چه امتحانیه

خان هفتصدم گذشت این چه هفت خانیه

15
با من بمون - محسن چاوشی
03:33

متن ترانه با من بمون


چشماتو باز کردی دنیام زیر و رو شد

چشماتو بستی و باز تاریکی هام شروع شدموهات کهکشونا چشمات ستاره هاتن

منظومه های شمسی جفت گوشواره هاتنکی بین مهربونا مثه تو مهربونه

نامهربونی با تو بد نیست بد شگونهبا من بمون با من بمون

با من بمون با من بمونشب بود خسته بودم چشامو بسته بودم

خورشید سر زد و من پیشت نشسته بودمچشمامو باز کردم دیدم ازت خبر نیست

دیدم برام تو دنیا از تو عزیزتر نیستبا من بمون با من بمون

با من بمون با من بمون

16
خواب بعد از ظهر - محسن چاوشی
خواب بعد از ظهر
03:44

متن ترانه خواب بعد از ظهر


عمر زندگی کوتاست مثه شعله ی کبریت

عمر هر چی غیر از عشق مثه عمر کوتاهههمسفر شدن مثه درب هدر شدن خوبه

پس قدم بزن با من بین راه و بیراههمن که قلب کوچیکم بی تو کاسه ی خونه

من که کاسه ی چشمم جز تو از کسی پُر نیستدوست داشتن یا عشق دوست دارمت با عشق

عشق من به دوست داشتن قابل تصور نیستعشق چند قدم راهه از اتاق تا ایوون

عشق دستته وقتی میز شامو می چینهمثه خواب بعدازظهر تلخه اما می چسبه

مثه چای بعد از خواب تلخه اما شیرینهمن که قلب کوچیکم بی تو کاسه ی خونه

من که کاسه ی چشمم جز تو از کسی پر نیستدوست داشتن یا عشق دوست دارمت با عشق

عشق من به دوست داشتن قابل تصور نیستاز پرنده تا لونه از کویر تا بارون

از اتاق تا ایوون عشق بهترین راههآسمون تویی وقتی ماه داره می خنده

عشق من ببین امشب آسمونه چقد ماههدوست داشتن یا عشق دوست دارمت با عشق

عشق من به دوست داشتن قابل تصور نیست

17
بگو مگو - محسن چاوشی
04:29

متن ترانه بگو مگو


توخیلی وقته خودتو میخوای بی آبرو کنی

روتو ازم بگیریو به هر کی خواستی روکنیموندن و رفتنت دیگه فرقی نداره واسه من

ارّه روچون فروکنی چه در کشی چه تو کنیچشم تو دنبال کیه حرف حساب تو چیه

برای چی خوشت میاد با من بگو مگو کنییه بی وفا مثل خودت یه صاف و ساده مثل من

پیدا نمی کنی اگه دنیا رو زیر و رو کنیتو خیلی وقته خودتو میخوای بی آبروکنی

روتو ازم بگیری به هر کی خواستی روکنیموندن و رفتنت دیگه فرقی نداره واسه من

ارّه رو چون فروکنی چه در کشی چه تو کنیبخیه رو بخیه می زنم به تیکه پاره دلم

این همه وصله پینه رو چطور میخوای روفو کنیچشم تو دنبال کیه حرف حساب تو چیه

برای چی خوشت میاد با من بگو مگو کنییه بی وفا مثل خودت یه صاف وساده مثل من

پیدا نمی کنی اگه دنیا رو زیر ورو کنی

18
قطار - محسن چاوشی
06:35

متن ترانه قطار


دلت که می لرزید من با چشام دیدن

تو زل تابستون چقدر زمستونههوا گرفته نبود دلم گرفتاون شب

به مادرم گفتم هنوز بارونهقطار رد شد و رفت مسافرا موندن

مسافرا که برن قطار میمونهتو برف بارونی قطار قلب منه

قلب شکستۀ من تو برف مدفونهدونه به دونه غمی ریل به ریل شبم

غم توی خونه من هر شبو مهمونهامشب بخوابه من بیدارم

من شبو زنده نگه می دارمبگو شب بخوابه من بیدارم

من شبو زنده نگه می دارمیه شب که سردم بود به مادرم گفتم

هوا که سرد میشه یاد تو میفتمطفلی دلش لرزید دلش دوباره شکست

تو زل تابستون تو کوچه برف نشستمسافرا شعرن تو برف و بارونی

قطار قلب منه چشمتو پنجره هاشپنجره ها بستن مسافرا خستن

ببار تا دم صبح به فکر هیچی نباشدونه به دونه غمی غصه به غصه شبم

کاشکی یه روز صبح شه کاش فقط ای کاشامشب بخوابه من بیدارم

من شبو زنده نگه می دارم

19
پرچم سفید - محسن چاوشی
05:35

متن ترانه پرچم سفید


زیر پرچم سه رنگ واسه پرچم سفید

مادرم دعا می کرد پدرم می جنگیدقلبمون اون روزا اینهمه ترک نداشت

دلمون شور می زد دستامون نمک نداشتحالمون اون روزا اگه رو به راه نبود

عوضش امیدمون کسی جز خدا نبودروزای در به دری شبای بمبارون

دنبال نفت بدو تو صف غذا بموندست خالی زیر گوله بارون بودیم

خسته بودیم اما مرد میدون بودیمرفقای مدرسه ام هنوزم یادم میان

کاش می دونستم الان همکلاسیام کجانخنده های خواهرم لاله بود و پژمرد

اشکای برادرم سیل شد دنیا روبردسیل خون جاری بود از عطش تا کارون

خیلیا خاک شدن زیر سقف خونه شونحاج خانوم بهم میگه به دلم افتاده

پسرمظلومم پشت در افتادههنوزم بعضی شبا موج بمبه تو سرم

هنوزم خواب می بینم خونه ریخته رو سرم8 سال زندگی با همین دردا گذشت

8 سال آزگار سخت بود اما گذشتواسه پرچم سه رنگ زیر پرچم سفید

من هنوز معتقدم باز باید جنگید

20
تقاص - محسن چاوشی
03:14

متن ترانه تقاص


بختک رو زندگیمون افتاده پا نمیشه

با گریه هیچ دردی از ما دوا نمیشهیا هی دروغ گفتیم یا اشتباه کردیم

ما عشق هم نبودیم ما اشتباه کردیماین قصه اولش با غم شروع شده

پس باید آخرش با غم تموم بشهاینجوری بهتره حتما مقدره

تقدیر ما دو تا با هم تموم بشهما قرارمون بود از عشق هم بمیریم

حتی بلد نبودیم از هم به دل نگیریمباید قبول کرد پای شکست وایساد

با هر گناه باید کلی تقاص پس داداین قصه اولش با غم شروع شده

پس باید آخرش با غم تموم بشهاینجوری بهتره حتما مقدره

تقدیر ما دو تا با هم تموم بشه

21
هز روز پاییزه - محسن چاوشی
هز روز پاییزه
03:43

متن ترانه هز روز پاییزه


هم دیدنی بودیی هم خواستنی بودی

هم چیدنی بودی هم باغچه مون گل داشتزنجیر می خواستم دستتاتو بخشیدی

از من تا اون دستا هر دره پل داشتپل بود اما ریخت گل بود اما مرد

عمر منم قد عشقت تحمل داشتهر روز پاییزه هر هفته پاییزه

هر ماه پاییزه هر سال پاییزهپنهونم از چشمات ماه پس ابرم

من کاسۀ صبرم این کاسه لبریزهآروم نمی گیرم از دست زنجیرم

بی عشق می میرم من روز دیدارماز دوستی پر من از دوست دلخور من

آجر به آجر من، من پشت دیوارملعنت به این دیدار لعنت به این دیوار

لعنت به این آوار من زیر آوارمهر روز پاییزه هر هفته پاییزه

هر ماه پاییزه هر سال پاییزهپنهونم از چشمات ماه پس ابرم

من کاسه صبرم این کاسه لبریزه

22
دستی دستی - زانیار خسروی
دستی دستی
03:08

متن ترانه دستی دستی

🗣 Xaniar
🎵 Dasti Dasti
#Xaniar

زدی دستی دستی , قفل قلبمو شکستی
حالا آروم آروم توی دلم نشستی
تو چشمات چی داری که رو دلم اثر میذاری ؟
بگو دوسم داری , دیگه باید به روت بیاری

منو محو خودت کردی .. بدو بیا بدو
تو چه خونسری .. بدو بیا بدو
از مرحله پرتی .. بدو بیا بدو
دیوونم کردی ..

زدی دستی دستی , قفل قلبمو شکستی
حالا آروم آروم توی دلم نشستی
تو چشمات چی داری که رو دلم اثر میذاری ؟
بگو دوسم داری , دیگه باید به روت بیاری


حالا دستاتو به دست من .. که خوب نشستی به دل من
تو نمیدونی با دلم چیکار کردی .. ولی خوب تو دلم جاتو وا کردی
تو رو پیدا کردم .. تنهات نمیذارم اصلا|
تا دنیا هست کنارت میمونم قطعا

23
02:31
25
03:47
26
03:28
27
02:49
29
03:17
31
02:58
33
03:11
34
03:00
35
03:49
36
03:39
38
03:20
39
دلداده (ریمیکس) - پازل بند و Dj Vicolo
دلداده (ریمیکس)
02:58

متن ترانه دلداده (ریمیکس)

🗣 Puzzle Band
🎵 Deldade
#PuzzleBand

عاشقی کردم
که بشی یارم
منه مجنون از
تو دست بر ندارم

عاشقی کردی
که بشم سرمست
منه دلداده حواسم
پی چشات هست

آخه دلمو میبری دوباره
دله من دل بیقراره
هوایی میشم عزیزم
سر به سر دلم میذاره

دله دیوونمو میبری هر دم
تو شدی دوای دردم
خطو نشون کشیدم
که دل به دلت ببندم

همش کار دلم بود
اون غریبه آشنا شد
نمیدونی تو وجودم
چه هیاهویی به پا شد

همش کار دلم بود
بشم عاشقو سرمست
مثه تو دیوونه تر
تویه دیوونگیای منه
دیوونه مگر هست

جانم جانم ای جان
جان جانم ای جان
جانم جانم ای جان
هی جان جانم ای جان

آتشی دارم
تویه این سینه
که دلم هر شب
تو رو میبینه

آهسته آهسته
میای به سمته من
پرسون و پرسون وای
میپرسی حاله من

من که دیوونمو
مجنونمو مستم وای
عاشقه دیوونگیای
تو هستم جان

همش کار دلم بود
اون غریبه آشنا شد
نمیدونی تو وجودم
چه هیاهویی به پا شد

همش کار دلم بود
بشم عاشقو سرمست
مثه تو دیوونه تر
تویه دیوونگیای منه
دیوونه مگر هست

جانم جانم ای جان
جان جانم ای جان
جانم جانم ای جان
هی جان جانم ای جان

40
02:58
42
03:03
44
جون و دلم (ریمیکس) - میثم ابراهیمی
02:59

متن ترانه جون و دلم (ریمیکس)

🗣 Meysam Ebrahimi
🎵 Jono Delam
#MeysamEbrahimi

وقتی تورو دارم
همه چی ردیفه
منو میکشه چشمات
که همرو حریفه

جز توئه دیوونه
هیشکی نمیدونه
وقتی پیش منی
حالم چه میزونه

جون و دلم میره برات
مگه میشه دل تورو نخواد
یه جوری میخوام تورو عزیزم
چشم همه حسودامون دراد

جون و دلم میره برات
مگه میشه دل تورو نخواد
یه جوری میخوام تورو عزیزم
چشم همه حسودامون دراد

بوم بوم میزنه دلم وای
نگو دیگه منو نمیخوای
منی که دل بهت دادمو
حالا حالاها عاشقتم ای وای

بوم بوم ضربان قلبم
داره میره بالا نم نم
بیا حواستو بده به منه
دیوونه دل بده تو کم کم

جون و دلم میره برات
مگه میشه دل تورو نخواد
یه جوری میخوام تورو عزیزم
چشم همه حسودامون دراد

جون و دلم میره برات
مگه میشه دل تورو نخواد
یه جوری میخوام تورو عزیزم
چشم همه حسودامون دراد

جون و دلم میره برات
مگه میشه دل تورو نخواد
یه جوری میخوام تورو عزیزم
چشم همه حسودامون دراد

جون و دلم میره برات
مگه میشه دل تورو نخواد
یه جوری میخوام تورو عزیزم
چشم همه حسودامون دراد

45
برو دارمت - ماکان بند
02:19

متن ترانه برو دارمت

🗣 Macan Band
🎵 Boro Daramet
#MacanBand

چرا غم داره چشات
یه دنیا حرف داره نگات

وقتی حالت بده میزنه به سرم
که همه غماتو بخرم

برو دارمت
تنها نمیزارمت

الکی نیست عاشقت شدم
و تا زنده ام من هواتو دارم

برو دارمت
تنها نمیزارمت

این دل حالیش نیس
حالیش نیس
نبینه خنده اتو

این دل حالیش نیس
دلخور باشی
سر کج کنی تو

این دل حالیش نیس
حالیش نیس
نبینه خنده اتو

این دل حالیش نیس
دلخور باشی
سر کج کنی تو

تو میدونی که عاشقت شدم
و عشق من به تو نیس که الکی

میدونم اینو با تو میمونم
و آخه تو خیلی با نمکی

نیس هیچ جای دنیا که مث تو
مزه میده من درمیارم حس تو

چیکار کنم آخه من از دست تو
دنیا رو گشتم ندیدم من مث تو

این دل حالیش نیس
حالیش نیس
نبینه خنده اتو

این دل حالیش نیس
دلخور باشی
سر کج کنی تو

این دل حالیش نیس
حالیش نیس
نبینه خنده اتو

این دل حالیش نیس
دلخور باشی
سر کج کنی تو

48
03:14
52
03:29
53
03:46
56
03:02
59
02:59
60
03:07
61
03:54
62
02:16
64
03:41
65
حواس پرت - سینا درخشنده
02:41

متن ترانه حواس پرت

من حواسم به همه جمعه
ولی پرت توئه که بدی قلبتو بم
که بدی قلبتو بم
همه دنیارو بگردم
میدونم شکل تو نیست به دلم شک نکنی به دلم شک نکنی
جونمو میدم برات با لبخند اخمای خوشگل جذابت چند
جون بگیر اما برام بخند باز چشمای دلبر و عاشقت چند
جونمو میدم برات با لبخند اخمای خوشگل جذابت چند
جون بگیر اما برام بخند باز چشمای دلبر و عاشقت چند
آخ که دلم رفته برات آخه حرف نداری خاصه برام لحن صدات اسممو میاری
دنیارو جواب کرده دلم واسه خاطر تو روی تو حساب کرده دلم توام عاشقش شو
جونمو میدم برات با لبخند اخمای خوشگل جذابت چند
جون بگیر اما برام بخند باز چشمای دلبر و عاشقت چند
جونمو میدم برات با لبخند اخمای خوشگل جذابت چند
جون بگیر اما برام بخند باز چشمای دلبر و عاشقت چند

66
03:19
68
03:04
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام

تمامی حقوق این سایت برای موسسه فرهنگی - دیجیتال نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©