تارنوازی

تارنوازی

توسط رحمان
1 دنبال کننده40 آهنگ (03:12:28)
#عنوان
2
ارشد تهماسبی (رِنگ های دستگاه راست پنجگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
ارشد تهماسبی (رِنگ های دستگاه راست پنجگاه)
01:28
4
تصنیف عیشم دوام است در ابوعطا ، نی نایب اسدالله با آواز آقا حسین تعزیه خوان - رسول اکبری
تصنیف عیشم دوام است در ابوعطا ، نی نایب اسدالله با آواز آقا حسین تعزیه خوان
03:32
6
شور پایین دسته و کرشمه (دستگاه شور) - صهبا مطلبی و پژمان حدادی
شور پایین دسته و کرشمه (دستگاه شور)
01:16
11
پیش درآمد - بر اساس ضربی نی داوود و بیگچه خانی - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
پیش درآمد - بر اساس ضربی نی داوود و بیگچه خانی
08:42
12
درآمد، آواز، پیش زنگوله، کرشمه، زنگ شتر - از ردیف نی داوود - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
درآمد، آواز، پیش زنگوله، کرشمه، زنگ شتر - از ردیف نی داوود
05:39
13
چهارمضراب - بر اساس ضربی نی داوود و بیگچه خانی - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
چهارمضراب - بر اساس ضربی نی داوود و بیگچه خانی
04:11
14
زابل، مویه - از صفحه ی نی داوود - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
زابل، مویه - از صفحه ی نی داوود
04:17
15
جنگ - بر اساس ضربی شهنازی - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
جنگ - بر اساس ضربی شهنازی
05:22
16
مخالف، نغمه، مغلوب، مویه، حدی و پهلوی، رجز و فرود - از صفحه ی نی داوود - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
مخالف، نغمه، مغلوب، مویه، حدی و پهلوی، رجز و فرود - از صفحه ی نی داوود
08:46
17
خزان - بر اساس ضربی مختاری - محمدامین اکبرپور و احمد مستنبط
خزان - بر اساس ضربی مختاری
12:31
18
11:36
19
10:44
38
نهفت (بیات اصفهان) - علی کاظمی
نهفت (بیات اصفهان)
09:05
39
04:00
40
03:26
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام