ببختیاری

ببختیاری

توسط رضا داورزنی
0 دنبال کننده16 آهنگ (54:36)
#عنوان
1
بلال موری (چمن گلی،بازفت علیا) - منصوره ثابت زاده
بلال موری (چمن گلی،بازفت علیا)
07:11
2
بلال موری 1 (گرو،بازفت علیا) - منصوره ثابت زاده
بلال موری 1 (گرو،بازفت علیا)
05:49
3
بلال موری 2 (گرو،بازفت علیا) - منصوره ثابت زاده
بلال موری 2 (گرو،بازفت علیا)
02:09
4
بلال موری 3 (گرو،بازفت علیا) - منصوره ثابت زاده
بلال موری 3 (گرو،بازفت علیا)
04:17
5
بلال 1 (چمن گلی،بازفت علیا) - منصوره ثابت زاده
بلال 1 (چمن گلی،بازفت علیا)
04:29
6
بلال 2 (چمن گلی،بازفت علیا) - منصوره ثابت زاده
بلال 2 (چمن گلی،بازفت علیا)
01:53
12
01:47
13
برزیگری (چمن گلی،بازفت علیا) - منصوره ثابت زاده
برزیگری (چمن گلی،بازفت علیا)
01:31
15
02:27
16
برزیگری (گزستان،بازفت علیا) - منصوره ثابت زاده
برزیگری (گزستان،بازفت علیا)
04:57
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام