منتخب باراد

منتخب باراد

توسط محمد جواد
0 دنبال کننده87 آهنگ (08:46:01)
#عنوان
1
03:42
2
11:19
4
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان - محمدرضا شجریان
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان
05:21
6
04:45
8
تصنیف کلام خیام ساخته سهراب پورناظری (مهتاب) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تصنیف کلام خیام ساخته سهراب پورناظری (مهتاب)
05:35
9
تصنیف کلام مولوی ساخته سهراب پورناظری (خداوندان اسرار) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تصنیف کلام مولوی ساخته سهراب پورناظری (خداوندان اسرار)
05:03
10
تصنیف کلام حافظ ساخته کیخسرو پورناظری (جانی و صد آه) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تصنیف کلام حافظ ساخته کیخسرو پورناظری (جانی و صد آه)
02:55
14
09:22
15
تصنیف شور
تصنیف شور "در فراق"
11:42
16
تصنیف افشاری
تصنیف افشاری "ساقیا"
09:24
17
تصنیف افشاری باده عشق - محمدرضا شجریان
تصنیف افشاری باده عشق
09:13
18
تصنیف عشق تو دستگاه ماهور - محمدرضا شجریان
تصنیف عشق تو دستگاه ماهور
07:07
22
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "چهره به چهره"
04:06
24
07:45
25
تصنیف دود عود - محمدرضا شجریان
تصنیف دود عود
07:43
26
تصنیف چه دانستم - همایون شجریان
تصنیف چه دانستم
08:19
27
07:02
28
تصنیف پنهان چو دل - همایون شجریان
تصنیف پنهان چو دل
08:03
34
03:34
38
10:49
40
06:11
41
تصنیف قدیمی نوا
تصنیف قدیمی نوا "چهره به چهره"
04:31
42
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "ما را همه شب"
02:45
44
تصنیف «بیهمگان» - همایون شجریان
تصنیف «بیهمگان»
04:20
45
تصنیف «شرم و شوق» - همایون شجریان
تصنیف «شرم و شوق»
04:56
46
تصنیف «چه آتشها» - همایون شجریان
تصنیف «چه آتشها»
07:43
47
تصنیف «بزم تو» - همایون شجریان
تصنیف «بزم تو»
05:34
48
تصنیف «نَه گریهای» - همایون شجریان
تصنیف «نَه گریهای»
05:13
49
تصنیف «دلم دیوانه شد» - همایون شجریان
تصنیف «دلم دیوانه شد»
03:59
50
تصنیف «باران موافق» - همایون شجریان
تصنیف «باران موافق»
06:32
51
تصنیف «دل افروزتر از صبح» - همایون شجریان
تصنیف «دل افروزتر از صبح»
08:55
53
05:38
54
10:17
56
تصنیف «جانا به نگاهی» - همایون شجریان
تصنیف «جانا به نگاهی»
07:47
57
تصنیف «بهار عاشق» - همایون شجریان
تصنیف «بهار عاشق»
05:43
58
تصنیف ناز و فتنهگری «نام عاشق» - همایون شجریان
تصنیف ناز و فتنهگری «نام عاشق»
06:57
59
تصنیف «شب جدایی» - همایون شجریان
تصنیف «شب جدایی»
05:34
60
تصنیف «افسانۀ عشق» - همایون شجریان
تصنیف «افسانۀ عشق»
05:39
61
تصنیف «آتشی در سینه» - همایون شجریان
تصنیف «آتشی در سینه»
04:18
63
04:05
66
تصنیف
تصنیف "سلسله ی مو"
07:35
67
تصنیف
تصنیف "یاد ایام"
07:21
68
05:34
69
05:00
70
12:03
71
تصنیف
تصنیف "آرام جان"
06:52
72
تصنیف
تصنیف "نه قدرت"
04:51
73
تصنیف
تصنیف "دوش دوش"
02:19
74
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "تند تند"
03:12
75
تصنیف
تصنیف "از کفم رها"
05:07
76
تصنیف قدیمی (پرند شوشتری) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (پرند شوشتری)
06:55
77
تصنیف قدیمی (نگار) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (نگار)
03:05
78
تصنیف قدیمی (چشم مست) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (چشم مست)
04:11
79
تصنیف قدیمی (پای لنگ) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (پای لنگ)
01:48
80
تصنیف (شب وصل) - محمدرضا شجریان
تصنیف (شب وصل)
05:17
81
تصنیف (شنیدم ماهی) - محمدرضا شجریان
تصنیف (شنیدم ماهی)
03:28
82
تصنیف (ز دست محبوب) - محمدرضا شجریان
تصنیف (ز دست محبوب)
06:07
83
تصنیف در خیال - محمدرضا شجریان
تصنیف در خیال
04:28
84
06:37
85
تصنیف ز دست محبوب (قدیمی) - محمدرضا شجریان
تصنیف ز دست محبوب (قدیمی)
04:06
86
تصنیف آهنگ وفا (قدیمی) - محمدرضا شجریان
تصنیف آهنگ وفا (قدیمی)
03:55
87
تصنیف ز من نگارم - محمدرضا شجریان
تصنیف ز من نگارم
04:50
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام