ناب

ناب

0 دنبال کننده132 آهنگ (10:27:18)
#عنوان
1
اسرار ازل را نه تو دانی و نه و من - احمد شاملو
اسرار ازل را نه تو دانی و نه و من
01:05
2
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست - احمد شاملو
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست
04:49
3
من بی می ناب زیستن نتوانم - احمد شاملو
من بی می ناب زیستن نتوانم
01:54
4
از آمدنم نبود گردون را سود - احمد شاملو
از آمدنم نبود گردون را سود
01:19
5
بنگر ز جهان چه طرف بر بستم هیچ - احمد شاملو
بنگر ز جهان چه طرف بر بستم هیچ
02:02
6
از آمدن و رفتن ما سودی کو؟ - احمد شاملو
از آمدن و رفتن ما سودی کو؟
02:22
7
افسوس که بی فایده فرسوده شدیم - احمد شاملو
افسوس که بی فایده فرسوده شدیم
02:20
8
جامی است که عقل آفرین می زدنش - احمد شاملو
جامی است که عقل آفرین می زدنش
02:06
9
در کارگه کوزه گری بودم دوش - احمد شاملو
در کارگه کوزه گری بودم دوش
01:14
10
آنان که محیط فضل و آداب شدند - احمد شاملو
آنان که محیط فضل و آداب شدند
01:04
11
از جمله ی رفتگان این راه دراز - احمد شاملو
از جمله ی رفتگان این راه دراز
01:57
12
این قافله عمر عجب می گذرد - احمد شاملو
این قافله عمر عجب می گذرد
03:31
13
یاران به مرافقت چو دیدار کنید - احمد شاملو
یاران به مرافقت چو دیدار کنید
03:04
14
ساقی غم من بلند آوازه شده است - احمد شاملو
ساقی غم من بلند آوازه شده است
01:09
15
ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است - احمد شاملو
ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است
02:03
16
گویند که دوزخی بود عاشق و مست - احمد شاملو
گویند که دوزخی بود عاشق و مست
01:09
17
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه - احمد شاملو
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
01:01
18
قومی متفکرند اندر ره دین - احمد شاملو
قومی متفکرند اندر ره دین
02:28
19
من ظاهر نیستی و هستی دانم - احمد شاملو
من ظاهر نیستی و هستی دانم
01:23
20
ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز - احمد شاملو
ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز
01:50
21
چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ - احمد شاملو
چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ
02:21
22
این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت - احمد شاملو
این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت
01:36
23
گردون نگری ز قد فرسوده ی ماست - احمد شاملو
گردون نگری ز قد فرسوده ی ماست
01:09
24
از من رمقی به سعی ساقی مانده است - احمد شاملو
از من رمقی به سعی ساقی مانده است
02:05
25
چون آمدنم به من نبد روز نخست - احمد شاملو
چون آمدنم به من نبد روز نخست
01:08
26
دوری که در او آمدن و رفتن ماست - احمد شاملو
دوری که در او آمدن و رفتن ماست
02:17
27
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم - احمد شاملو
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
01:15
28
تا دست بر اتفاق بر هم نزنیم - احمد شاملو
تا دست بر اتفاق بر هم نزنیم
01:14
29
صبح است دمی با می گلرنگ زنیم - احمد شاملو
صبح است دمی با می گلرنگ زنیم
02:41
30
دوران جهان بی می و ساقی هیچ است - احمد شاملو
دوران جهان بی می و ساقی هیچ است
01:56
31
رگ خواب - محسن یگانه
04:49
32
نباشی - محسن یگانه
03:52
33
آخه دل من - محسن یگانه
04:27
34
گناهی ندارم - محسن یگانه
03:35
35
دوست دارم - محسن یگانه
دوست دارم
03:18
36
هوایی شدی - محسن یگانه
هوایی شدی
03:43
40
آهای تو - بنیامین بهادری
03:10
41
ای وای دلم - بنیامین بهادری
02:50
42
سنگ صبور - محسن چاوشی
06:59
43
من با تو خوشم - محسن چاوشی
من با تو خوشم
04:52
44
آشوبم - گروه چارتار
04:49
45
مرا به خاطرت نگه دار - گروه چارتار
مرا به خاطرت نگه دار
03:24
46
شبی که ماه کامل شد - محسن چاوشی
شبی که ماه کامل شد
05:10
47
03:37
48
همه اون روزا - رضا صادقی
همه اون روزا
04:02
49
03:06
50
نمیشه ادامه داد - مهدی یراحی
03:44
53
زمستون - مهدی یراحی
03:41
54
بیست و یک روز بعد - مهدی یراحی
بیست و یک روز بعد
04:13
55
منو رها کن - مهدی یراحی
03:29
56
هفته عشق - بنیامین بهادری
03:35
57
لیلی در پاییز - بنیامین بهادری
03:11
58
لیلی در پاییز - بنیامین بهادری
03:11
59
لکنت - بنیامین بهادری
03:12
60
عاشق شدم - بنیامین بهادری
03:13
61
کجای دنیایی - بنیامین بهادری
03:13
62
خاطره ها - بنیامین بهادری
02:54
63
عاشقی با تو - بنیامین بهادری
03:11
64
03:52
65
03:30
67
نشانی (ساز و آواز ابوعطا) - محمد معتمدی
نشانی (ساز و آواز ابوعطا)
06:30
68
02:29
70
03:50
74
نرو خواهش می کنم - گروه سون
نرو خواهش می کنم
04:46
75
همش به تو فکر می کنم - گروه سون
همش به تو فکر می کنم
04:38
76
یه راهی پیش روم بذار - گروه سون
یه راهی پیش روم بذار
04:38
77
بعد از تو - مسیح و آرش AP
بعد از تو
02:56
80
05:02
81
04:52
82
بارون پاییزی (اجرای زنده) - سیروان خسروی
بارون پاییزی (اجرای زنده)
04:25
83
04:45
85
10:49
86
09:20
88
06:11
89
آواز بر قطعه دیدار - محمدرضا شجریان
آواز بر قطعه دیدار
08:54
97
ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی)
05:58
98
ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک)
07:00
102
تصنیف ز دست محبوب (قدیمی) - محمدرضا شجریان
تصنیف ز دست محبوب (قدیمی)
04:06
103
ساز و آواز (عراق، جامه دران، فرود به افشاری، رهاب و شور) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (عراق، جامه دران، فرود به افشاری، رهاب و شور)
03:04
105
ساز و آواز (سلمک، قرچه، رضوی) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (سلمک، قرچه، رضوی)
09:54
106
ساز و آواز (مثنوی دشتی) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مثنوی دشتی)
08:04
107
تصنیف قدیمی (چشم مست) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (چشم مست)
04:11
108
تصنیف قدیمی (پای لنگ) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (پای لنگ)
01:48
111
05:00
112
دنباله ی ساز و آواز - محمدرضا شجریان
دنباله ی ساز و آواز
06:20
113
09:02
114
تصنیف در خیال - محمدرضا شجریان
تصنیف در خیال
04:28
117
تصنیف
تصنیف "یاد ایام"
07:21
119
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، داد، شکسته، فرود) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، داد، شکسته، فرود)
15:07
120
ساز و آواز (کردبیات، حزین، عشاق، بسته نگار، فرود) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (کردبیات، حزین، عشاق، بسته نگار، فرود)
11:18
122
ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)
18:56
123
چرا رفتی - همایون شجریان
05:18
124
دل به دل - همایون شجریان
05:34
126
ساز و آواز (بی همگان بسر شود) - همایون شجریان
ساز و آواز (بی همگان بسر شود)
08:55
127
ساز و آواز (ره میخانه) - همایون شجریان
ساز و آواز (ره میخانه)
06:18
128
تصنیف (بی تو بسر نمی شود) - همایون شجریان
تصنیف (بی تو بسر نمی شود)
06:26
129
تصنیف رؤیای هستی (آواز اصفهان و دستگاه سه گاه) - غلامحسین بنان
تصنیف رؤیای هستی (آواز اصفهان و دستگاه سه گاه)
09:32
131
03:31
132
نگاه پنجره - شادمهر عقیلی
نگاه پنجره
04:28
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام