آموزشی

آموزشی

توسط مهدی
0 دنبال کننده2565 آهنگ (94:54:59)
#عنوان
5
کیبورد، هنری مانچینی، پلنگ صورتی، تار، بی برگشت - محمدرضا فیاض
کیبورد، هنری مانچینی، پلنگ صورتی، تار، بی برگشت
05:06
6
یونگ چن لوما، تبّت تّبت، کمانچه، سه تار، شور - محمدرضا فیاض
یونگ چن لوما، تبّت تّبت، کمانچه، سه تار، شور
07:58
7
کمانچه، سه تار، تار، سوییت بیژن و منیژه، رباب من - محمدرضا فیاض
کمانچه، سه تار، تار، سوییت بیژن و منیژه، رباب من
10:01
11
ای ساربان، سلام، ضربیِ چهارگاه - محمدرضا فیاض
ای ساربان، سلام، ضربیِ چهارگاه
04:10
12
تکنوازی تار، صلح، جنگ، چهارگاه - محمدرضا فیاض
تکنوازی تار، صلح، جنگ، چهارگاه
07:04
13
صبح است ساقیا، پیش زنگوله، نگارا - محمدرضا فیاض
صبح است ساقیا، پیش زنگوله، نگارا
06:20
14
چه خوش صید دلم کردی، تابلوهای ایرانی - محمدرضا فیاض
چه خوش صید دلم کردی، تابلوهای ایرانی
06:21
18
بختیاری، شوشتری، هوی نای گلم میگلی - محمدرضا فیاض
بختیاری، شوشتری، هوی نای گلم میگلی
04:11
19
بتِ چین، به اصفهان رو، هزار دستان، گلبانگ شجریان - محمدرضا فیاض
بتِ چین، به اصفهان رو، هزار دستان، گلبانگ شجریان
06:31
20
بیات راجه، چهارمضراب بیات راجه - محمدرضا فیاض
بیات راجه، چهارمضراب بیات راجه
05:48
21
نغمه اصفهان، گلبانگ شجریان، گلریزان، راپسودی ایرانی - محمدرضا فیاض
نغمه اصفهان، گلبانگ شجریان، گلریزان، راپسودی ایرانی
09:46
22
05:23
24
05:45
28
08:17
29
درآمد راست پنجگاه، شبروان، بازیِ سایه و آفتاب - محمدرضا فیاض
درآمد راست پنجگاه، شبروان، بازیِ سایه و آفتاب
06:33
31
الا ای آهوی وحشی کجایی،بازی سایه و آفتاب - محمدرضا فیاض
الا ای آهوی وحشی کجایی،بازی سایه و آفتاب
08:37
32
الا یا ایها الساقی، از کفم رها - محمدرضا فیاض
الا یا ایها الساقی، از کفم رها
05:48
33
دل انگیزان، ای دستِ حق،لاله خونین، افشاری - محمدرضا فیاض
دل انگیزان، ای دستِ حق،لاله خونین، افشاری
05:25
34
همنوایی، عراق، دل انگیزان، مثنوی خوانی - محمدرضا فیاض
همنوایی، عراق، دل انگیزان، مثنوی خوانی
04:41
35
دولتِ عشق، زرد ملیجه، عامو مَحسِین - محمدرضا فیاض
دولتِ عشق، زرد ملیجه، عامو مَحسِین
05:08
36
ای وطن، افسانه ی سرزمین پدری ام،دیدی ای مه - محمدرضا فیاض
ای وطن، افسانه ی سرزمین پدری ام،دیدی ای مه
04:59
39
ناز لیلی، من از روز ازل، افتخار آفاق - محمدرضا فیاض
ناز لیلی، من از روز ازل، افتخار آفاق
05:38
41
09:10
42
نوبانگِ کهن، کرشمه، پیش درآمد شور - محمدرضا فیاض
نوبانگِ کهن، کرشمه، پیش درآمد شور
05:39
43
موسیقی شمال خراسان، سلیمان و بلقیس، تشباد - محمدرضا فیاض
موسیقی شمال خراسان، سلیمان و بلقیس، تشباد
03:07
44
به یاد درویش خان، درآمد شور و خارا - محمدرضا فیاض
به یاد درویش خان، درآمد شور و خارا
06:12
45
نوبانگِ کهن، زیر کشِ سَلمک، صد سال سنتور - محمدرضا فیاض
نوبانگِ کهن، زیر کشِ سَلمک، صد سال سنتور
07:01
47
دل هوسِ...، افسانه عشق، زمانه ی ما - محمدرضا فیاض
دل هوسِ...، افسانه عشق، زمانه ی ما
04:31
49
شور و شیدایی، عشق داند، ابوعطا - محمدرضا فیاض
شور و شیدایی، عشق داند، ابوعطا
04:18
51
شالمانِ لاکوی، اندک اندک جمع مستان می رسند - محمدرضا فیاض
شالمانِ لاکوی، اندک اندک جمع مستان می رسند
05:24
52
شوریده، ضربیِ شکسته، شورانگیز - محمدرضا فیاض
شوریده، ضربیِ شکسته، شورانگیز
04:59
53
رحم ای خدای دادگر، مجنون، نغمه ترک - محمدرضا فیاض
رحم ای خدای دادگر، مجنون، نغمه ترک
06:11
54
موسیقی مجلسی، رودکی، تک نوازی تار - محمدرضا فیاض
موسیقی مجلسی، رودکی، تک نوازی تار
06:12
56
ردیف میرزا عبدالله، دستگاه چهارگاه، درآمد اول - محمدرضا فیاض
ردیف میرزا عبدالله، دستگاه چهارگاه، درآمد اول
04:09
57
آوازهای سیدحسین طاهرزاده، شکسته ماهور، سرخانه، عملِ شوشتری - محمدرضا فیاض
آوازهای سیدحسین طاهرزاده، شکسته ماهور، سرخانه، عملِ شوشتری
10:43
58
دخترک ژولیده، خریدارِ تو، کاروان - محمدرضا فیاض
دخترک ژولیده، خریدارِ تو، کاروان
05:33
60
خریدارِ تو، تارِ هوشنگ ظریف، سیاه قلم، بیات ترک - محمدرضا فیاض
خریدارِ تو، تارِ هوشنگ ظریف، سیاه قلم، بیات ترک
08:07
61
03:40
62
که شاید واکنی بالی، چهارمضراب نوا - محمدرضا فیاض
که شاید واکنی بالی، چهارمضراب نوا
03:25
67
کیبورد، هنری مانچینی، پلنگ صورتی، تار، بی برگشت - محمدرضا فیاض
کیبورد، هنری مانچینی، پلنگ صورتی، تار، بی برگشت
05:06
68
یونگ چن لوما، تبّت تّبت، کمانچه، سه تار، شور - محمدرضا فیاض
یونگ چن لوما، تبّت تّبت، کمانچه، سه تار، شور
07:58
69
کمانچه، سه تار، تار، سوییت بیژن و منیژه، رباب من - محمدرضا فیاض
کمانچه، سه تار، تار، سوییت بیژن و منیژه، رباب من
10:01
75
افسون سخن، قطعه دشتی،رعنا، سوار در صبح - محمدرضا فیاض
افسون سخن، قطعه دشتی،رعنا، سوار در صبح
08:09
77
رِنگِ کوراغلی، پُرِ دور،ای ایران،تصنیف ای آمان،در عاشقی - محمدرضا فیاض
رِنگِ کوراغلی، پُرِ دور،ای ایران،تصنیف ای آمان،در عاشقی
05:27
79
لحظه، قطعه شور، رِنگِ دشتیِ حبیب سماعی، پیش درآمد ماهور، چهارمضراب چکاوک - محمدرضا فیاض
لحظه، قطعه شور، رِنگِ دشتیِ حبیب سماعی، پیش درآمد ماهور، چهارمضراب چکاوک
07:28
93
صفحه ای از آواز رضا قلی میرزا ظلی (دستگاه شور) - خالقی روح اله
صفحه ای از آواز رضا قلی میرزا ظلی (دستگاه شور)
03:19
106
توضیحاتی درباره شور بالا دسته و پائین دسته (دستگاه شور) - خالقی روح اله
توضیحاتی درباره شور بالا دسته و پائین دسته (دستگاه شور)
01:02
116
تقسیم بندی دستگاه شور - شور بالا دسته (دستگاه شور) - خالقی روح اله
تقسیم بندی دستگاه شور - شور بالا دسته (دستگاه شور)
00:36
117
قسمت دوم یک چهارم بالاتر - شور دو (دستگاه شور) - خالقی روح اله
قسمت دوم یک چهارم بالاتر - شور دو (دستگاه شور)
00:42
119
01:10
120
توضیحاتی در مورد گام ابوعطا (آواز ابوعطا) - خالقی روح اله
توضیحاتی در مورد گام ابوعطا (آواز ابوعطا)
00:42
127
صفحه ای از ویلن استاد ابوالحسن صبا 1 (آواز ابوعطا) - خالقی روح اله
صفحه ای از ویلن استاد ابوالحسن صبا 1 (آواز ابوعطا)
02:47
135
صفحه ای از ویلن استاد ابوالحسن صبا 2 (آواز ابوعطا) - خالقی روح اله
صفحه ای از ویلن استاد ابوالحسن صبا 2 (آواز ابوعطا)
03:23
138
معرفی دستگاه ماهور، چهار مضراب ماهور (دستگاه ماهور) - خالقی روح اله
معرفی دستگاه ماهور، چهار مضراب ماهور (دستگاه ماهور)
01:40