داغ،فراق

داغ،فراق

0 دنبال کننده181 آهنگ (18:32:53)
#عنوان
1
05:18
4
05:03
5
06:27
7
04:36
10
04:45
16
زورق مهتاب بی کلام - عبدالحسین مختاباد
زورق مهتاب بی کلام
05:18
30
تصنیف جوانی - عبدالحسین مختاباد
04:54
31
تکنوازی قانون - عبدالحسین مختاباد
02:46
32
چهارمضراب دشتی - عبدالحسین مختاباد
02:30
33
تصنیف حالا چرا - عبدالحسین مختاباد
08:57
34
تکنوازی قانون - عبدالحسین مختاباد
02:36
35
تصنیف دام صیاد - عبدالحسین مختاباد
06:18
36
قطعۀ حزین - عبدالحسین مختاباد
10:05
37
تکنوازی نی فرود به ترک - عبدالحسین مختاباد
تکنوازی نی فرود به ترک
00:55
38
تصنیف بس کن ای دل - عبدالحسین مختاباد
06:00
39
چهارمضراب بیات ترک - عبدالحسین مختاباد
چهارمضراب بیات ترک
04:50
40
تکنوازی نی - عبدالحسین مختاباد
01:17
41
شکستهسازی - عبدالحسین مختاباد
01:42
42
تصنیف مرغ بهشتی - عبدالحسین مختاباد
04:40
52
08:40
53
08:08
54
تصنیف نوبهار عشق - عبدالحسین مختاباد
تصنیف نوبهار عشق
07:58
55
تصنیف سودای دل - عبدالحسین مختاباد
تصنیف سودای دل
04:36
56
تصنیف لاله صبح بهار - عبدالحسین مختاباد
تصنیف لاله صبح بهار
05:56
57
09:18
58
تصنیف ماجرای دل - عبدالحسین مختاباد
تصنیف ماجرای دل
05:05
59
08:50
60
06:59
62
شب های رویایی (بی کلام) - عبدالحسین مختاباد
شب های رویایی (بی کلام)
06:59
64
06:17
68
12:50
73
ساز و آواز رباعیات امام خمینی - عبدالحسین مختاباد
ساز و آواز رباعیات امام خمینی
06:05
75
تصنیف کاروان 1 - عبدالحسین مختاباد
تصنیف کاروان 1
09:06
76
ساز و آواز (دستگاه شور) - عبدالحسین مختاباد
ساز و آواز (دستگاه شور)
11:00
77
تصنیف کاروان 2 - عبدالحسین مختاباد
تصنیف کاروان 2
09:11
78
12:01
79
ساز و آواز (نغمه دشتی) - عبدالحسین مختاباد
ساز و آواز (نغمه دشتی)
09:13
80
06:16
82
13:34
84
موزیک بی کلام تمنای وصال - عبدالحسین مختاباد
موزیک بی کلام تمنای وصال
05:15
85
تصنیف باز آمدم (سه گاه) - عبدالحسین مختاباد
تصنیف باز آمدم (سه گاه)
07:40
91
13:34
93
موزیک بی کلام تمنای وصال - عبدالحسین مختاباد
موزیک بی کلام تمنای وصال
05:15
94
تصنیف باز آمدم (سه گاه) - عبدالحسین مختاباد
تصنیف باز آمدم (سه گاه)
07:40
100
06:01
101
ساز و آواز: شوشتری - عبدالحسین مختاباد
ساز و آواز: شوشتری
07:12
102
02:57
103
03:52
104
01:31
106
06:55
107
تکنوازی قانون: درآمد، کرشمه، چهارمضراب - عبدالحسین مختاباد
تکنوازی قانون: درآمد، کرشمه، چهارمضراب
04:49
109
02:06
110
ادامه تصنیف جان جانم - عبدالحسین مختاباد
ادامه تصنیف جان جانم
03:36
112
06:01
113
ساز و آواز: شوشتری - عبدالحسین مختاباد
ساز و آواز: شوشتری
07:12
114
02:57
115
03:52
116
01:31
118
06:55
119
تکنوازی قانون: درآمد، کرشمه، چهارمضراب - عبدالحسین مختاباد
تکنوازی قانون: درآمد، کرشمه، چهارمضراب
04:49
121
02:06
122
ادامه تصنیف جان جانم - عبدالحسین مختاباد
ادامه تصنیف جان جانم
03:36
125
02:42
128
08:20
129
قطع انتظار برای سنتور و ارکستر زهی - عبدالحسین مختاباد
قطع انتظار برای سنتور و ارکستر زهی
03:27
131
06:44
135
07:02
136
آواز و تصنیف چک چک ژاری - علیرضا نادری
آواز و تصنیف چک چک ژاری
07:08
137
آواز غم پنهانی - علیرضا نادری
آواز غم پنهانی
02:09
138
رنج و مهربانی برای ارباب - علیرضا نادری
رنج و مهربانی برای ارباب
03:42
139
11:03
140
09:50
141
امید فردای ایران بیدار باش - علیرضا نادری
امید فردای ایران بیدار باش
06:21
142
آواز ای دوست سیم نگریوی - علیرضا نادری
آواز ای دوست سیم نگریوی
07:04
143
خداحافظ دآ دآوه - علیرضا نادری
خداحافظ دآ دآوه
06:21
144
01:44
145
دختر عمو (از ترانه های تربت جام) - محمد حقگو
دختر عمو (از ترانه های تربت جام)
05:46
146
05:15
147
ممدوسین نوداماد - محمد حقگو
ممدوسین نوداماد
05:26
148
باران نوبهاری (براساس مقام حسین یار شمال خراسان) - محمد حقگو
باران نوبهاری (براساس مقام حسین یار شمال خراسان)
05:07
149
الله مه زار (شمال خراسان) - محمد حقگو
الله مه زار (شمال خراسان)
05:49
150
04:37
151
سرو خرامان (مقام الله ممدتربت جام) - محمد حقگو
سرو خرامان (مقام الله ممدتربت جام)
06:56
152
یارمی گویدالله - محمد حقگو
یارمی گویدالله
05:41
160
زخمه ای به یاد عبده ممد - مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
زخمه ای به یاد عبده ممد
02:15
165
05:51
166
10:00
167
11:12
168
یک دل و یک یار - حسام الدین سراج
یک دل و یک یار
08:52
171
هوای حوا - ناصر عبدالهی
04:37
172
عاشق بودم - ناصر عبدالهی
04:35
173
حکمت - ناصر عبدالهی
04:16
174
بیهمتا - ناصر عبدالهی
04:43
175
یکی از همین روزا - ناصر عبدالهی
یکی از همین روزا
03:25
176
کودکان خیابانی - ناصر عبدالهی
کودکان خیابانی
05:50
178
ندیم اطلسیها - ناصر عبدالهی
ندیم اطلسیها
03:04
179
03:58
180
05:16
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک